Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja – Solution Focused Art® 30 op

Kuvaus

Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ratkaisukeskeiset työmenetelmät yhdistyvät kuvalliseen ilmaisuun. Se sijoittuu viitekehykseltään integratiivisiin taideterapiasuuntauksiin. Ratkaisukeskeistä taideterapiaa käytetään yhtenä kuntoutuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn välineenä niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassakin kasvatus-, opetus-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutusaloilla.
Ratkaisukeskeinen taideterapia antaa mahdollisuuden omien asioiden, ajatusten, tunteiden, elämäntilanteiden ja ihmissuhteiden tarkastelulle luovuutta ja mielikuvitusta hyödyntäen.

Aika

12.03. – 30.10.2025

Opetuspäivät:
12.-13.3.2025
23.-24.4.2025
21.-22.5.2025
20.-21.8.2025
24.-25.9.2025 (zoom)
29.-30.10.2025

Keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Etäopetuspäivät Zoomissa

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kasvatus-, opetus-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville sekä kaikille taideterapeuttisista menetelmistä sekä oman itsensä kasvusta ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille.
Opintoihin ei ole ammatillista pääsyvaatimusta eivätkä ne edellytä aiempaa kuvataiteellista työskentelyä – jokainen on oikealla, omalla tavallaan luova.

Tavoite

Tavoitteena on ratkaisukeskeisen ajattelun ja näkemyksen löytäminen, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen ilmaisun vahvistaminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Opinnot antavat valmiuksia ohjata ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmiä oman aiemman ammattitaidon tukemana niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassa.

Sisältö

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot sisältävät 12 yhteistä opintotapaamista. Opintotapaamisten välillä etätehtävät syventävät koulutuksen sisältöjä ja koulutuksen sisältöjen soveltaminen omiin työskentelytapoihin kehittää omaa asiantuntijuutta.

Teemat:
• Hops, konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
• Kuvataiteellinen työskentely
• Tarut ja myytit kuvaitaiteessa
• Taiteen hyvinvointivaikutukset
• Ratkaisukeskeisyyden historia
• Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot ja työskentelymenetelmät
• Taideterapian historia ja erilaiset viitekehykset
• Ratkaisukeskeisten taideterapiamenetelmien ohjaus
• Itsetuntemuksen vahvistaminen
• Voimavarat ja vahvuudet
• Myötätunto ja itsemyötätunto
• Psykofyysisyys
• Ryhmätoiminta
• Kriisit ja traumat
• Tulevaisuuteen suuntaaminen

Opinnot hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja – Solution Focused Art®. 

Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajakoulutuksen jälkeen on mahdollista hakeutua syventäviin Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin opintoihin – Solution Focused Art® 40 op. Seuraava syventävä koulutus alkaa Lahdessa helmikuussa 2025, tutustu koulutukseen tästä.

Oppimiskäsitys
Oppimiskäsitys koulutuksessa on konstruktivistinen eli näemme, että oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin.

Opiskelija on aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias oppija, joka pohtimalla ja tietoa konstruoimalla oppii uutta. Oppimisprosessin painopiste on koulutuksissamme itseohjautuvuudessa ja korostamme opiskelijan omaa vastuuta oppimisprosessin onnistumisesta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan ennen kaikkea itselleen. 

Kouluttajat

Vastuukouluttaja ja koulutuksen koordinaattori Hannele Ala-Keskinen, FM taidekasvattaja, ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Lisäksi muita kouluttajia.

Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa.

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
toimisto(at)alfapartners.fi

Koulutuksen järjestelyihin liittyvät kysymykset:
Anne Prusila, puh. 050 5361 013 tai toimisto(at)phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 11.2.2025 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 12.2.2025 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa kerro lyhyesti kuvaus itsestäsi ja elämäntilanteestasi, aiemmat koulutukset ja työtehtävät sekä miksi hakeudut koulutukseen.

Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa. Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä viimeistään 16.2.2025.
Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Ratkaisukeskeinen taideterapia – Solution Focused Art® on Suomessa kehitetty, ilmaisutaiteisiin ja integratiivisiin taideterapioihin kuuluva terapiamuoto. Alfa Partners Academy omistaa ainoana Suomessa kouluttajalisenssin Solution Focused Art® – ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttien kouluttamiseen. Koulutus jakautuu menetelmäkoulutukseen (30 op), josta saa valmiuksia ohjata ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmiä oman aiemman ammattitaidon tukemana niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassa sekä syventävään koulutukseen (40 op), josta saa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina yksityisellä ja/tai julkisella sektorilla oman perusammattitaitonsa tukemana.

Hinta

2490 € sisältäen lähiopetuspäivissä tapahtuvan opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti.
Opiskelija hankkii itse lähi- ja etäopetuksessa käytettävät taideterapiamateriaalit sekä itsenäisen ateljeetyöskentelyn materiaalit.
Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään hakemuksesi perään.

Ilmoittautumiset

11.02.2025 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään koulutukseen sitoutumisen ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus