Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja – Solution Focused Art® 20 op

Kuvaus

*Seuraava Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja -koulutus alkaa maaliskuussa 2025, tarkemmat tiedot julkaistaan kesäkuun aikana.*

Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ratkaisukeskeiset työmenetelmät yhdistyvät kuvalliseen ilmaisuun. Se sijoittuu viitekehykseltään integratiivisiin taideterapiasuuntauksiin. Ratkaisukeskeistä taideterapiaa käytetään yhtenä kuntoutuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn välineenä niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassakin kasvatus-, opetus-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutusaloilla.
Ratkaisukeskeinen taideterapia antaa mahdollisuuden omien asioiden, ajatusten, tunteiden, elämäntilanteiden ja ihmissuhteiden tarkastelulle luovuutta ja mielikuvitusta hyödyntäen. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa kuvallinen ilmaisu nähdään kielellisen toiminnan alueeksi ja kuva osaksi kieltä. Kuvan tehtävänä on olla ajattelun ja keskustelun väline, jonka välityksellä käytävä ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen keskustelu tukee ihmistä löytämään elämäänsä toivoa, toimijuutta ja itsearvostusta.

Aika

13.03. – 03.10.2024

Lähiopetuspäivät:
13.-14.3.2024
24.-25.4.2024
5.-6.6.2024
21.-22.8.2024
2.-3.10.2024

Keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kasvatus-, opetus-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville sekä kaikille taideterapeuttisista menetelmistä sekä oman itsensä kasvusta ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille. Opintoihin ei ole ammatillista pääsyvaatimusta eivätkä ne edellytä aiempaa kuvataiteellista työskentelyä – jokainen on oikealla, omalla tavallaan luova.

Tavoite

Tavoitteena on ratkaisukeskeisen ajattelun ja näkemyksen löytäminen, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen ilmaisun vahvistaminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Opinnot antavat valmiuksia ohjata ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmiä oman aiemman ammattitaidon tukemana niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassa.

Sisältö

Opintojen laajuus on 20 opintopistettä. Opinnot sisältävät 10 yhteistä opintotapaamista sekä itsenäistä työskentelyä. Opintotapaamisten välillä etätehtävät (n. 10 kpl) syventävät koulutuksen sisältöjä ja koulutuksen sisältöjen soveltaminen omiin työskentelytapoihin kehittää omaa asiantuntijuutta. Opiskelija käyttää taideterapiaan liittyvässä työskentelyssä omia kuvallisen ilmaisun työvälineitään ja tarvikkeitaan.

Teemat:
• Hops, konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
• Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot ja työskentelymenetelmät
• Taideterapian perusteet
• Ratkaisukeskeisten taideterapiamenetelmien ohjaus
• Itsetuntemuksen vahvistaminen
• Voimavarat ja vahvuudet • Myötätunto ja itsemyötätunto
• Psykofyysisyys
• Ryhmätoiminta
• Taiteen hyvinvointivaikutukset
• Kriisit ja traumat
• Tulevaisuuteen suuntaaminen

Oppimiskäsitys koulutuksessa on konstruktivistinen eli näemme, että oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin. Opiskelija on aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias oppija, joka pohtimalla ja tietoa konstruoimalla oppii uutta. Oppimisprosessin painopiste on koulutuksissamme itseohjautuvuudessa ja korostamme opiskelijan omaa vastuuta oppimisprosessin onnistumisesta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan ennen kaikkea itselleen.

Opinnot hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja – Solution Focused Art®. Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajakoulutuksen jälkeen on mahdollista hakeutua syventäviin Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin opintoihin – Solution Focused Art® 40 op. Seuraava syventävä koulutus alkaa Lahdessa helmikuussa 2025, tutustu koulutukseen tästä.

Kouluttajat

Koulutuksen johtaja Hannele Ala-Keskinen, FM taidekasvattaja, ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Hanna Paatero, PsK, teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja
Tanja Kuoppala, sairaanhoitaja AMK, kuvataideterapeutti, lyhytterapeutti, Mindfulness tunnetaitovalmentaja
Nina Sundberg, psykoterapeutti VET, taidepsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti
Jari Salmela, psykoterapeutti, taidepsykoterapeutti, työnohjaaja, ensiavun ja terveystiedon opettaja

Kouluttajamuutokset mahdollisia.

Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa.

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Jari Salmela, Alfa Partners Academy, jari.salmela@alfapartners.fi, puh. 040 179 3322

Koulutuksen järjestelyihin liittyvät kysymykset:
Anne Prusila, puh. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 13.2.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 14.2.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa kerro lyhyesti kuvaus itsestäsi ja elämäntilanteestasi, aiemmat koulutukset ja työtehtävät sekä miksi hakeudut koulutukseen.

Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa. Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä viimeistään 16.2.2024.
Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Ratkaisukeskeinen taideterapia – Solution Focused Art® on Suomessa kehitetty, ilmaisutaiteisiin ja integratiivisiin taideterapioihin kuuluva terapiamuoto. Alfa Partners Academy omistaa ainoana Suomessa kouluttajalisenssin Solution Focused Art® – ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttien kouluttamiseen. Koulutus jakautuu menetelmäkoulutukseen (20 op), josta saa valmiuksia ohjata ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmiä oman aiemman ammattitaidon tukemana niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassa sekä syventävään koulutukseen (40 op), josta saa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina yksityisellä ja/tai julkisella sektorilla oman perusammattitaitonsa tukemana.

Hinta

2490 € sisältäen lähiopetuspäivissä tapahtuvan opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti.
Opiskelija hankkii itse lähi- ja etäopetuksessa käytettävät taideterapiamateriaalit sekä itsenäisen ateljeetyöskentelyn materiaalit.
Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään hakemuksesi perään.

Ilmoittautumiset

11.03.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään koulutukseen sitoutumisen ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon