Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ratkaisukeskeinen coach 20 op – Ammatillisen valmentamisen ydintaidot (verkko)

Kuvaus

Työelämän murroksessa työntekijöiltä, esihenkilöiltä ja urheiluvalmentajilta yms. asiantuntijoilta vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja, jotta työtehtävissä voi kehittyä ja kasvaa. Motivoivien ja innostavien vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Työhyvinvointia, työyhteisöjen ilmapiiriä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta on mahdollista kehittää valmentavan työotteen avulla. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle, erilaisten muutosvalmennusten ohjaamiselle, sekä henkilökohtaiselle kasvulle.

Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tai valmennuksen tarpeisiin.
Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää Ratkaisukeskeinen coach -nimikettä.
Lisäksi koulutuksesta saa Hedcoach® sertifioidun nimikkeen.

Aika

28.08.2024 – 30.06.2025

Koulutuspäivät järjestään etänä Zoomissa klo 9-16. Koulutukseen tulee osallistua reaaliaikaisesti.

Koulutuspäivät syksyllä 2024:
28.8. (Koulutuksen aloitus)
4.10.
11.11.
16.12.

Koulutuspäivät keväällä 2025:
16.1.
10.2.
20.3.
Loput koulutuspäivät päivitetään tähän. Koulutuksen päättymispäivä tarkentuu.

Paikka

Koulutus toteutetaan kokonaan etänä Zoomin kautta.

Kohderyhmä

Ratkaisukeskeinen coach 20 op -koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutuksen käytyäsi tiedät ammatticoachin ydintaidot.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on:
• Oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä tavoitteellisia työtapoja ja valmentavaa otetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja johtamisessa
• Oppia ICF:n (International Coaching Federation) mukaiset ammattimaisen coachin ydintaidot
• Oppia viemään läpi yksilö- ja/tai ryhmävalmennuksiin soveltuva ratkaisukeskeinen muutos- ja valmennusprosessi
• Oppia soveltamaan ja toteuttamaan itsensä johtamista ja työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa (työ)elämässä
• Oppia kehittämään työyhteisöjen ja tiimien työhyvinvointia ja ilmapiiriä
• Oppia soveltamaan asiakaslähtöistä motivoivaa ja valmentavaa ratkaisukeskeistä työotetta vuorovaikutustyössä
• Mahdollistaa henkilökohtaista- ja ammatillista kasvua ja kehittymistä

Opintopisteet

20 op

Sisältö

• Ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen valmennusprosessi ja sen ohjaaminen
• Ongelmista tavoitteisiin – Ratkaisukeskeinen ongelmien ja konfliktien käsittely
• Itsensä johtamisen kehittäminen
• Ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämän tarpeisiin
• Ratkaisukeskeinen mindfulness-taitojen soveltaminen työelämässä
• Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden ja sisäisen motivaation kehittämiseksi, sekä vahvuuksien tunnistamiseksi
• Ratkaisukeskeisiä sovelluksia työyhteisöjen ja tiimien kehittämisessä ja yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi
• Ratkaisukeskeinen valmentava esimiestyö
• Ratkaisukeskeiset vuorovaikutus- ja palautetaidot
• ICF:n (International Coaching Federation) määritelmän mukainen coaching -ymmärrys
• ICF:n mukaiset ammatticoachin ydintaidot
• ICF:n mukainen ammatticoachin eettinen koodisto

Kouluttajat

Anita Hedman (FM)
anihedman@gmail.com
Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
Team ja Executive Coach (ICF:n PCC-taso)
Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

Miia Miskeljin SH (AMK)
Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
Ratkaisukeskeinen Coach (CCSF)
Johtamisen ammattitutkinto YAMK (koul)

Lisäksi vierailevia kouluttajia soveltuvissa osissa.

Suoritustapa

Toteutustapa: 9 koulutuspäivää verkossa, 4 x 2 tuntia vertaisryhmätapaamisia, 2 x 1,5 tunnin työnohjaus sekä henkilökohtainen mentorcoach tapaaminen kouluttajan kanssa.

Oppimismetodi:
• oma soveltava kehittämishanke
• teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
• kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista
• kirjallisuuteen perehtyminen
• aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
• workshop työskentelyä
• itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
• valmentamisen käytännön harjoittelua 10 h ja siihen liittyvää pienryhmätyönohjausta sekä henkilökohtaista ohjausta (mentor-coach tapaaminen)
• vertaisoppimista ja -coachausta

Kirjallisuus

Ennakkolukemistona: Iverson, C. George, E & Ratner, H: Brief coaching – Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Lyhytterapiainstituutti, 2018. TAI: Louis Caufman: Ratkaisukeskeinen coaching – opas myönteiseen muutokseen.

Kirjallisuusluettelo koulutuksen aikana luettavista kirjoista annetaan myöhemmin. Koulutuksen hintaan sisältyy Ratkaisukeskeisen valmentajan ydintaidot -kirjallinen materiaali, joka jaetaan ensimmäisessä lähipäivässä. Lisäksi osallistuja saa pelilliset Ratkaisukeskeiset tunnetaidot -kortit.

Lisätietoja

Koulutuksen järjestely:
Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
puh. 050 3754 977

Koulutuksen sisältö:
Pääkouluttaja Anita Hedman
anihedman@gmail.com
puh. 050 3074006

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 11.8.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 12.8.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.
Koulutukseen otetaan enintään 14 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muu informaatio

Päijät-Hämeen kesäyliopisto pidättää oikeudet koulutusta koskeviin muutoksiin.

Hinta

2440 euroa. Laskutetaan 3 erässä.
Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

11.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus