Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ratkaisukeskeinen ammattijärjestäjä® 12 op -verkkokoulutus

Kuvaus

Ratkaisukeskeinen ammattijärjestäjä -koulutus (12 op) on ammatillinen lisä- ja jatkokoulutus, joka antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä ammattijärjestäjänä. Ratkaisukeskeisyys toimii ammattijärjestämisen tieteellisenä, tutkittuna, testattuna ja hyväksi havaittuna viitekehyksenä, joka tuo ammattijärjestämiseen laatua ja luotettavuutta.

Koulutus antaa uusia ja käytännönläheisiä sekä ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja työkaluja, joilla toimia laadukkaasti ja osaavasti ratkaisukeskeisenä ammattijärjestäjänä. Koulutuksen tavoitteena on oppia ohjaamaan asiakasta ottamaan oma elämänsä haltuun mm. omien voimavarojen löytämisen ja järjestämisen oppimisen sekä uuden ajattelutavan kautta.

Ratkaisukeskeinen ammattijärjestäjä ® on Muutoskantti Oy:lle rekisteröity nimike. Muutoskantti Oy vastaa kouluttamisesta ja koulutuksen sisällöistä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat nimikkeen käyttöönsä.
Ratkaisukeskeinen ammattijärjestäjä -koulutuksen suorittaneet sitoutuvat Suomen Ratkaisukeskeinen Ammattijärjestäjäliitto ry:n eettisiin periaatteisiin.

Ratkaisukeskeinen Ammattijärjestäjä mm.:

• tarjoaa yksityisille tai yrityksille ammattijärjestämisen palveluja, jotka on räätälöity asiakkaan mukaan
• käytännön, arjen ja elämänhallinnan valmentaja ja tsemppaaja
• auttaa tavaroissa fyysisesti (lajittelee, siirtää, karsii, kuljettaa, kantaa jne.)
• tukee päätöksenteossa ja haastavissa tunteissa sekä tunnesäätelyssä -> vahvistaa uskoa onnistumiseen
• kyseenalaistaa lempeästi -> korjaava ja vahvistava palaute lisää kommunikaatiotaitoja
• auttaa tunnistamaan olemassa olevia tapoja -> lisää itsetuntemusta
• tauottaa tekemistä
• tuo asiakkaalle toivoa, voimaantumista, itseluottamusta, tasapainoa elämään -> ammattijärjestämisen kautta
• esittää kysymyksiä eli kirkastaa ajattelua
• kehuu
• tukee uusien rutiinien luomisessa
• vastaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin -> osaamistaan ja ammattitaitoaan räätälöimällä
yms.

Aika

05.08. – 04.11.2024

Aikataulua on mahdollista hieman muuttaa, jos ja kun ”elävässä elämässä” tulee haasteita / muutoksia. Aikataulumuutokset tehdään yhdessä kouluttajan kanssa.

Paikka

Etäkoulutus tapahtuu verkossa omaehtoisesti ja omalla aikataululla työskennellen.

Henkilökohtaisia mentorointeja on 4 kertaa koulutuksen aikana ja ne ovat pakollisia. (Teams)

Kohderyhmä

Ratkaisukeskeinen ammattijärjestäjäkoulutus sopii henkilöille, jotka haluavat työskennellä ammattijärjestäjänä tai voivat hyödyntää ammatissaan ja työssään monipuolista ja ratkaisukeskeistä ammattijärjestäjän osaamista.

Koulutukseen ei ole tiettyjä pohjakoulutusvaatimuksia ja se sopii useiden alojen ammattilaisille.

Tavoite

Ratkaisukeskeisen ammattijärjestäjän koulutuksen käynyt opiskelija omaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä ammattijärjestäjänä eri asiakasryhmille. Opiskelija hallitsee ratkaisukeskeisyyden ja ammattijärjestämisen menetelmälliset perusteet. Opiskelija voi toimia ratkaisukeskeisenä ammattijärjestäjänä yksityisesti tai omassa työssään.

Koulutuksen suorittanut omaa monipuolisesti tietoa, käytännön keinoja, ratkaisukeskeisyyden ja ammattijärjestämisen osaamista, asiakastaitoja, spesiaalien asiakkaiden kohtaamistaitoja, osaa tarvittaessa käynnistää ammattijärjestäjän yrittäjyyttä ja pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa;

• arvioida ja valita -> ratkaisukeskeisen ammattijärjestämisen tarve, osaaminen, mallit, menetelmät sekä ammattijärjestämisideologia ja -metodi
• hahmottaa palveluprosessin ja ohjata asiakasta prosessissa
• tunnistaa taustalla olevat kuluttamisen yksilöpsykologiset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset syyt
• ottaa käyttöön ratkaisukeskeiset keinot ja menetelmät
• perehtyä eri ammattijärjestämisen kohteisiin ja käytännön malleihin ja keinoihin (aika, tavarat, muistot, paperit, vaatteet, ruoka, digitaalinen tieto jne.)
• käyttää ja soveltaa ratkaisukeskeisiä menetelmiä asiakkaan kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen
• kohdata ja kommunikoida spesiaalien eli erityisasiakasryhmien kanssa (ahdistuneisuushäiriöt, masennus, OCD, ADHD, ADD, maanisdepressiivisyys, muistihäiriöt ja paranoia jne.)
• ennakoida, ennaltaehkäistä, hallita ja soveltaa asiakkaiden erityistilanteissa ja omassa työturvallisuudessa
• käynnistää omaa liiketoimintaa (yritysmuoto, markkinointi, hinnoittelu, liiketoimintasuunnitelma, erikoistuminen, tuotteistaminen, eettisyys, luottamuksellisuus ja laatu jne.)
• pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja ammatillisuudesta (itsetuntemus, rajat, myötätuntouupumus, resilienssi, tunnelukot, itsemyötätunto, itsekritiikki, stressin hallinta, jatkuva kouluttautuminen, kollegoiden tuki ja verkostoituminen, liiton tuki, mentorointi jne.)

Sisältö

OHJELMA

1. OSIO
• Ennakkotehtävät
• Orientointi opintoihin
• Opiskelijan kehittymisalueet
• Mentorointi

2. OSIO
• 1. Osaamisalue -> Ratkaisukeskeinen Ammattijärjestäjä ® TM Solution Focused Professional Organizer ® TM
• 2. Osaamisalue -> Ratkaisukeskeisenä ammattijärjestäjänä toimiminen
• Ratkaisukeskeisyyden ja ammattijärjestäjänä toimimisen perusteet ja menetelmät
• Mentorointi

3. OSIO
• 3. Osaamisalue -> Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus
• 4. Osaamisalue -> Spesiaalit asiakkaat
• Ratkaisukeskeinen asiakkaan kanssa työskentely ja erityisasiakasryhmien kohtaaminen
• Mentorointi

4. OSIO
• 5. Osaamisalue -> Oman toiminnan käynnistäminen
• 6. Osaamisalue -> Oma hyvinvointi
• Oman liiketoiminnan käynnistäminen ja omasta hyvinvoinnista ja ammatillisuudesta huolehtiminen
• Mentorointi

Kouluttajat

Sirpa Kristeri, ratkaisukeskeinen Ammattijärjestäjä- kouluttaja / koulutusvastaava, THM, ratkaisukeskeinen erityistason psykoterapeutti, työnohjaaja ja mentori, kuvataideterapeutti, liikkeenjohdon konsultti, yrittäjä.

Suoritustapa

KOULUTUKSEN SUORITUSTAPA JA SISÄLTÖ

Ratkaisukeskeinen ammattijärjestäjä- koulutuksen laajuus on 12 opintopistettä, joka vastaa 324 tuntia opiskelijan omaa työtä. Koulutuksen kesto on 3 kuukautta.

Koulutus toteutetaan terveysturvallisesti ja koko Suomen kattavana etänä eli verkossa henkilökohtaisesti mentoroiden. Henkilökohtaisia mentorointeja on 4 kertaa koulutuksen aikana ja ne ovat pakollisia.

Koulutukseen kuuluu;
• ennakkotehtävät
• henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
• palautettavat kirjalliset tehtävät koulutuksen aikana
• itsereflektiot ja oman kehittymisen analysointi
• kirjallisuuden lukeminen ja referoinnit
• muuhun materiaaliin perehtyminen
• oman käsikirjaston tai manuaalin kerääminen
• käytännön harjoittelua ja sen raportointia
• caseharjoitukset
• henkilökohtaiset mentoroinnit

Koulutukseen osallistuvalla tulee olla tietokoneen käytön perustaidot, sähköpostiosoite ja mahdollisuus sähköiseen etätapaamiseen.

Koulutuksen pystyy suorittamaan hyvin myös työn ohessa.

Arviointi

OSAAMISEN ARVIOINTI JA KRITEERIT

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty ja hylätty.

Arvioinnin perusteena ovat kirjalliset tehtävät, harjoittelut ja mentoroinnit. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää pakollisten 4 mentoroinnin ja annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti.

Koulutuksen arviointikriteerit -> hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija osaa
• tunnistaa tiedon haun kanavat ja hyödyntää niitä
• käyttää oppimiaan menetelmiä ratkaisukeskeisenä ammattijärjestäjänä
• määritellä palveluprosessin ja toteuttaa sen
• kohdata, ohjata, tukea ja kannustaa asiakasta löytämään omia voimavaroja ja suuntautumaan tulevaisuuteen
• siirtää omaa osaamistaan soveltaen asiakkaalle ja tarjoaa asiakkaalle keinoja oman elämän hallintaan jatkossakin
• havainnoida, arvioida, panostaa sekä pitää yllä omaa jatkuvaa kehittymistä, jaksamista ja ammatillisuutta
• pitää huolta työn laadusta, eettisyydestä, vaitiolosta ja luottamuksellisuudesta ratkaisukeskeisenä ammattijärjestäjänä
• on koonnut itselleen käsikirjaston tai manuaalin

Koulutuksesta voi saada suoritusmerkinnän Oma opintopolku -palveluun. Suoritusmerkintä voidaan antaa, mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen hyväksytysti. Mikäli haluat suoritusmerkinnän, anna ilmoittautumislomakkeella suostumus suorituksesi viemiseen valtakunnalliseen Koski-palveluun.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, 044 7290 020, toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 21.7.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 22.7.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Kutsu koulutukseen valituille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hinta

2350 €

Laskutetaan oletusarvoisesti 2 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu ennen koulutuksen päättymistä.)

Ilmoittautumiset

21.07.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus