Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Proosa ja kerronnan keinot II, 5 op, TY, syksy 2024

Aika

25.11. – 31.12.2024

vk 48 ma ja to
vk 49 ma ja to
vk 50 ma ja to
ma klo 16.30-19.45 lähiopetus (4 oppituntia)
to klo 16.30-1945 etäopetus (4 oppituntia)

Tehtävän palautus xx mennessä.

Paikka

Lähiopetus järjestetään osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti.
Etäopetus Zoomin kautta.

Esitiedot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot

Tavoite

Opiskelija on harjaantunut oman tekstin tuottamiseen ja oppinut tunnistamaan omaa erityislaatuaan kirjoittajana. Kerrontaan ja proosaan liittyvien käsitteiden kirjo ja hallinta on kasvanut, ja ymmärrys kirjoittamisen prosessiluonteisuudesta kirkastunut. Opiskelija osaa palautteenannon avulla auttaa muita kehittämään omia tekstejään.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla voidaan keskittyä johonkin tiettyyn lajiin tai kirjoittaa proosatekstejä vaihtelevista näkökulmista. Kurssin aikana syvennetään omaa kirjoittajuutta sekä kirjoittamisen prosessin tuntemusta ja perehdytään laajemmin kertovan kirjallisuuden tyylillisiin ja rakenteellisiin ominaispiirteisiin lukemalla ja harjoitustöitä kirjoittamalla. Kirjallisuuden avulla varmistetaan monipuolinen näkemys proosan mahdollisuuksista.

Kouluttajat

Ina Ruokolainen, VTM, tietokirjailija

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen sekä opettajan määräämät kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Arviointi

1-5/hylätty

Kirjallisuus

Kurssilla luetaan 2 tai useampia vastuuopettajan valitsemaa kaunokirjallista teosta.

Ahava & Puikkonen: Rakennenautintoja. Esseitä kirjoittamisen ja lukemisen ilosta. Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Kundera: Romaanin taide. Vuola ja Melender: Maailmojen loput. Kirjoituksia romaanitaiteesta. Ojajärvi ja Työlahti (toim.): Maamme romaani (2000-2010, s. 251–342).

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Pidätämme oikeuden opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen