Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Positiivinen työpsykologia 3 op (valinnainen)

Kuvaus

Opintojakso antaa yleiskuvan positiivisesta työpsykologiasta ja sen käsitteistä, teorioista ja soveltavasta tutkimuksesta, erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta. Jaksolla perehdytään siihen, mikä ihmisiä kannattelee työssä, mikä tekee siitä mielekkään ja mikä auttaa selviytymään ja jopa nauttimaan työstä myös työn kuormittaessa ja muuttuessa.

Aika

02.08.2023 – 31.07.2024

Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2023.

Esitiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva positiivisesta työpsykologista ja sen käsitteistä, siihen liittyvistä teorioista, lähestymistavoista ja sovellutusmahdollisuuksista työelämässä.

Opintopisteet

3 op

Suoritustapa

Luentotallenteet, perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävät.

Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Kirjallisuus

Oppimateriaalia oppimistehtäviä varten:

• Uusitalo-Malmivaraa, L. (toim.). 2014. Positiivisen psykologian voima. PS-Kustannus (löytyy e-kirjana)
• Mauno, Mäkikangas, A., Feldt, T., & Feldt, T. 2017. Tykkää työstä : työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-kustannus. (löytyy e-kirjana)
• Kokkonen. (2017). Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet: opi tunteiden säätelyn taito (3., uudistettu painos.). PS-kustannus.
• Kuusela. S. (2013). Esimiehen vuorovaikutustaidot (1. p.). Talentum Media. Luku 9. Tunteet työyhteisössä s. 167-171 (saatavilla verkkokirjastossa)
• Nummenmaa, L. (2016). Tunteiden neurobiologia. Suomen lääkärilehti, 10(71), 725-731.
• Rantanen, Leppänen, I., & Kankaanpää, H (2020). Johda tunneilmastoa: vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali. Alma Talent. (saatavilla verkkokirjastossa)
• Hakanen, J. 2018. Työn imu. https://www.julkari.fi/handle/10024/136798
• Harju, L., Aminoff, M., Pahkin, K. & Hakanen, J. (2015). Inspistä! Työn tuunaajan inspiraatiokirja. Kopioniini: Helsinki
• Perhoniemi, R. ja Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia 48 (02), 2013
• Aaltonen, Ahonen, P., & Sahimaa, J. (2020). Johda merkitystä. Alma Talent. (saatavilla verkkokirjastossa)
• Wenström. (2020). Positiivinen johtaminen: paremmin opetus- ja kasvatusalalla. PS-kustannus. (saatavilla verkkokirjastossa)
• Manka, M-L. Työhyvinvoinnin johtaminen työurien jatkamisen keinona. TamPub

Muu mahdollinen Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua opintojaksolle joustavasti koko lukuvuoden ajan.

Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan elokuussa 2023. Kesäyliopisto lähettää infokirjeen elokuussa opintojen aloittamiseen liittyen.

Muu informaatio

Opintojakso on osa Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintoja 2023-2024.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

14.06.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen