Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op, LY, kevät 2025

Kuvaus

Jaksolla käydään läpi palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, käyttäjälähtöinen muotoilu, yhteiskehittäminen.

Aika

13.01. – 03.02.2025

Maanantaisin 13.1., 20.1., 27.1., 3.2. klo 17:00-20:15
Maanantai 10.2.2025 klo 17:00-21:00

Yhteensä 21 oppituntia verkko-opetusta Teamsissa. Kurssi järjestetään reaali-aikaisena etäopetuksena Teamsillä, luentoja ei nauhoiteta.

Muutokset aikatauluissa mahdollisia.

Paikka

Reaali-aikainen etäopetus Teamsilla, luentoja ei tallenneta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
– käyttää palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä
– ymmärtää kehittämistyötä ja kehittämisprojekteja palvelumuotoilun näkökulmasta
– soveltaa menetelmiä yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

FT Marjo Kamila

Suoritustapa

Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, itsenäinen pienryhmätyöskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvat harjoitustyöt (60 h).

Arviointi

1-5/hylätty

Kirjallisuus

Stickdorn, M., Hormess, M.E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This Is Service Design Doing. Haettu (4.12.2003): EBook Central; https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods.

Koivisto, M., & Miettinen, S. (2009). Designing services with innovative methods. Kuopio Academy of Design; Publication series of the University of Art and Design Helsinki 93 B, Haettu (4.12.2023): Ellibs-verkkokirjahylly.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 1.1.2025 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

150 euroa

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 140 euroa.

– Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 10 euroa. Maksetaan suoraan Lapin avoimeen yliopistoon. Maksuohjeistus toimitetaan infokirjeen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

01.01.2025 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kuuluu kokonaisuuteen