Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, LY

Kuvaus

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia muotoilulle ominaista projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn ja tosielämän kehittämistehtävien kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja. Kokonaisuuden kolme ensimmäistä kurssia ovat taustoittavia ja antavat opiskelijalle valmiuksia aihepiirin ymmärtämiseen. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat laaja-alaisesti palvelumuotoiluun materiaalien ja esimerkkien kautta.

Järjestämme maksuttoman infotilaisuuden 9.9.24 klo 17.30-20:45 , jossa FT Marjo Kamila kertoo tarkemmin opintokokonaisuudesta. Infotilaisuuden linkin saat ilmoittautumalla MOOC1001V24 Johdatus palvelumuotoiluun, 2 op jaksolle.

Aika

09.09.2024 – 31.07.2025

Katso opetuksen aikataulu sivun lopussa olevista opintojaksokohtaisista linkeistä.

Paikka

Opinnot järjestetään reaali-aikaisena etäopetuksena yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Luennoista ei tehdä tallenteita.

HUOM! Läsnäoloa vaativa opetus alkaa 27.9.2024, tätä ennen sinun tulee olla suorittanut MOOC1001V24 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op.

Kohderyhmä

Avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa yliopistotasoista opetusta, johon voi osallistua iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Palvelumuotoilun perusopinnot sopivat hyvin sivuaineeksi esim. liiketaloustieteiden, matkailututkimuksen ja taiteiden tiedekunnan opiskelijoille, mutta myös muille palvelumuotoilusta ja bisneksen sekä taiteiden yhdistämisestä kiinnostuneille.

Tavoite

Kokonaisuus antaa opiskelijalle perustiedot palveluiden kehittämisestä muotoilun avulla sekä palvelumuotoilusta ja sen soveltamismahdollisuuksista.

Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

● määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilun osa-alueet ja toimintatavan

● hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta

● pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön

● selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa

● käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden soveltamismahdollisuudet

● osaa määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot ovat:

MOOC1001V24 Johdatus palvelumuotoiluun, 2 op
UPAMU1011V24 Business Design, 4 op
UPAMU1012V24 Brändi ja visuaalisuus, 4 op
UPAMU1003V24 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op
UPAMU1004V24 Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op
UPAMU1005V24 Julkisten palvelujen muotoilu, 4 op
UPAMU1006V24 Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op

Opintokokonaisuus alkaa itsenäisesti suoritettavalla MOOC1001V24 Johdatus palvelumuotoiluun, 2 op verkko-opintojaksolla. Huom! Johdantojakso on suoritettava ennen kokonaisuuden muita opintojaksoja.

Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa muotoilun näkökulmasta sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään.

Kokonaisuuden neljä viimeistä kurssia keskittyvät kohdennetummin palvelumuotoiluun. Ensin tutustutaan palvelumuotoilun kehittämisprosessiin ja perusmenetelmiin. Sitten tietoa ja opittuja menetelmiä sovelletaan kolmella seuraavalla kurssilla tosielämän kehittämisprojekteihin, jotka kytkeytyvät liiketoiminnan, julkisen palvelun ja johtamisen sekä yrityksen sisäisten toimintojen uudistamiseen. Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät -kurssi tulee suorittaa ennen kolmea kehittämisprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät sivun lopussa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Kouluttajat

Jakson opettajat ilmoitetaan jokaisen jakson kohdalla.

Suoritustapa

Lapin yliopiston opetuksessa on oltava läsnä 80 %. Mahdollisissa poissaolotilanteissa käänny Hämeen kesäyliopiston puoleen. Useimpien jaksojen alussa läsnäolopakko.

Huomioithan, että jakso MOOC1001V24 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op pitää olla käytynä ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Arviointi

1-5 / hyväksytty-hylätty

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen 15.9.2024 mennessä tältä sivulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 16.9.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille infokirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

Huomioithan, että Johdatus palvelumuotoiluun 2 op tulee olla suoritettuna ennen muille jaksoille osallistumista. Johdantojakson voit suorittaa omassa tahdissasi ja on veloitukseton.

Ennen opintojen aloitusta järjestämme maksuttoman opintoihin orientoivan infotilaisuuden 9.9.2024 klo 17.30-20.45. Mikäli et halua sitoutua opintoihin, niin ilmoittaudu ensimmäiselle johdantojaksolle ennen infotilaisuutta ja toimitamme sähköpostiin Teams-linkin, jolla pääset osallistumaan infotilaisuuteen. Infotilaisuudesta ei tehdä tallennetta.

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille tapahtuu sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten ilmoittautumislinkkien kautta.

Muu informaatio

Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Mikäli et ole suorittanut Johdatus palvelumuotoiluun opintojaksoa aiemmin, aloita ao. kurssin suorittaminen hyvissä ajoin, jotta ehdit saada sen valmiiksi ennen muiden kurssien alkua.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 725 euroa (sisältää 25 op)

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 690 euroa. (Laskutetaan oletusarvoisesti 2 erässä. Mikäli toivot maksua useammassa erässä ota yhteyttä kesäyliopistoon)

Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 35 euroa. Maksetaan suoraan Lapin avoimeen yliopistoon. Ohjeistus toimitetaan infokirjeen yhteydessä opintojen toteutumisen varmistuttua.

Yksittäisten opintojaksojen hinnat näet sivun lopussa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Ilmoittautumiset

15.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset