Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op, LY, kevät 2025

Kuvaus

Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa.

Kurssi toteutetaan projektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät projektityön tulokset. Lisäksi kurssilla tehdään itsenäinen kirjallinen pohdintatehtävä, johon opettaja antaa ohjeet kurssin alkaessa.

Aika

01.01. – 31.07.2025

Reaali-aikainen verkko-opetus

Opetuksen tarkempi aikataulu täsmentyy myöhemmin.

Muutokset aikatauluissa mahdollisia.

Paikka

Reaali-aikainen etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä
– soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen
– analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Opintopisteet

4 op

Suoritustapa

Luennot, ryhmätyön ohjaus ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa ja essee (80 h).

Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

Arviointi

1-5/hylätty

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella xx.xx. mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

170 euroa

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 160 euroa.

– Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 10 euroa. Maksetaan suoraan Lapin avoimeen yliopistoon. Maksuohjeistus toimitetaan infokirjeen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

01.01.2025 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kuuluu kokonaisuuteen