Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Opetushallinnon kurssi, kesä 2024 (verkko)

Kuvaus

Valmentaudu kurssilla opetushallinnon tutkintoon! Kurssi järjestetään etänä.

TIEDOTE tutkinnon suorittajille

Kurssista sanottua: ”Koulutus tuntui hyödylliseltä” ”Hyvä ja positiivinen koulutuskokemus” ”Kouluttajan asiantuntemus on erinomaista” ”Sisältö oli harkittu kokonaisuus ja tuli hyviä käytännön esimerkkejä”

Aika

29.07. – 01.08.2024

Maanantaista torstaihin

klo 10.00-15.00

Paikka

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa.

Reaaliaikainen etätoteutus Zoom-verkkoalustalla.

Kohderyhmä

Opetustoimen hallintohenkilöstö ja luottamushenkilöt, opettajat sekä em. tehtäviin suuntautuvat.

Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukaan rehtorilta perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä taiteen perusopetuksessa edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus.

Sisältö

Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Maaliskuussa 2023 voimaan tulleisiin vaatimuksiin perustuva tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa: Hallinnon perusteet
1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit
4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
5. Rehtori pedagogisena johtajana
6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa)

Kouluttajat

Jorma Suonio, lukiokoulutuksen johtaja, Tampereen kaupunki

Suoritustapa

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa). Tarkemmat tiedot kuulusteluihin liittyen on Opetushallituksen sivuilla.

Opetushallitus ilmoittaa kuulustelun tuloksista suoraan kuulustelun suorittajalle.

Tutkinnon suorituksia ottavat vastaan Opetushallituksen tähän tehtävään määräämät virkamiehet. Kesäyliopisto ei saa tietoon osasuorituksia / tenttituloksia.

Lisätietoja:

Susanna Hörkkö puh. 0295331074
Petri Keskinen puh. 0295331093
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)oph.fi

Kirjallisuus

Kurssilla käytetään kouluttajan materiaalia, joka jaetaan osallistujille sähköisesti Moodle-oppimisympäristön kautta. Opetushallinnon tutkintovaatimukset (tutkinnon perusteet) ovat opetushallituksen nettisivuilla.

Tutkinnon suorittajan on tunnettava tutkintovaatimuksiin sisältyviin säädöksiin tehdyt muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa viimeistään kaksi kuukautta ennen kuulustelutilaisuutta. Tutkinnon suorittajien tulee itse hankkia tutkintovaatimuksissa mainittu kirjallisuus sekä lait ja asetukset (esim. kirjastoista ja netistä).

Lisätietoja

Koulutuksen järjestäminen: kesayliopisto@hamk.fi

Ilmoittautuminen ja laskutus: toimisto@phkesa.fi tai p. 044 7290 020

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 15.7.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 16.7.2024 ja peruutusehtomme astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta

Muu informaatio

Päijät-Hämeen kesäyliopisto ilmoittaa tenttipäivät Oph:n sähköiseen OTI-järjestelmään. Lahdessa syksyllä 2024 järjestettävät tenttitilaisuudet ilmoitetaan toukokuun 2024 aikana.

Tenttiin ilmoittaudutaan OTI-järjestelmän kautta, jossa näkyvät koko maan tenttipäivät. Voit suorittaa tentin missä tahansa järjestelmässä ilmoitetussa paikassa. Tentin suorittajat valitsevat tenttitilaisuuden järjestelmästä ja ilmoittautuvat tenttiin OTI-järjestelmän kautta. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää, jolloin tenttiin ilmoittautuminen sulkeutuu.

Hinta

230 €, joka sisältää koulutuksen luentomateriaaleineen (materiaalit Moodlessa 31.12.2024 asti).

Lisäksi Opetushallitus perii tutkintomaksuna 256 € ja tutkinnon osan uusimisesta 87 € suoraan opiskelijoilta.

Ilmoittautumiset

15.07.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus