Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Neuromoninaisuutta tukeva esihenkilötyö (verkko)

Kuvaus

Mitä neuromoninaisuus tarkoittaa työelämän ja erityisesti esihenkilötyön näkökulmasta? Kuinka rakentaa neuromonimuotoisuutta tukeva työyhteisö?

Neuromoninaisuus ja etenkin aikuisten ADHD ovat paljon esillä julkisuudessa. Koska jopa viidesosalla suomalaisista on tutkimusten mukaan neurokirjon piirteitä, näkyvät siihen liittyvät ilmiöt myös työelämässä. Suomessa aihe on vielä varsin uusi, mutta kansainvälisesti on olemassa jo paljon tutkimusta ja kokemuksia neurokirjon huomioimisesta työelämässä.

Koulutuksessa saat hyvät perustiedot siitä, mitä neurokirjo tarkoittaa ja mitä se merkitsee työelämän näkökulmasta. Miksi työpaikan neuromonimuotoisuutta kannattaa vahvistaa? Mitä hyötyä siitä on kaikille työntekijöille? Lisäksi saat eväitä siihen, kuinka johtaa neuromonimuotoista työyhteisöä ja kuinka rakentaa neurokirjon työntekijän näkökulmasta hyvä työpaikka.

Aika

15.11. – 29.11.2024

perjantai 15.11.2024 klo 9.00–12.00
perjantai 29.11.2024 klo 9.00–12.00

Koulutus järjestetään etäopetuksena Teamsilla.

Paikka

Verkkokoulutus toteutetaan yhteistyössä SnellmanEDU kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille esihenkilö- tai johtotehtävissä työskenteleville alasta riippumatta. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös HR-tehtävissä toimiville.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

• osaa määritellä, mitä neuromonimuotoisuus ja siihen liittyvät eri käsitteet tarkoittavat ja mikä niiden merkitys on työelämässä.
• osaa kuvata, millainen merkitys organisaatiokulttuurilla on neuromonimuotoisuuden rakentamisessa ja osaa kertoa konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisilla keinoilla organisaatiokulttuuria voi vahvistaa
• osaa listata asioita, jotka kannattaa ottaa rekrytoinnissa ja perehdytyksessä huomioon, jotta ne toimivat neurokirjon työntekijöiden näkökulmasta mahdollisimman hyvin
• osaa suhteuttaa julkista keskustelua neurokirjosta tutkittuun tietoon aiheesta
• osaa kuvata, mistä asioista neuromoninaisuutta tukeva johtaminen ja esihenkilötyö koostuu
• osaa kertoa, mikä ovat monesti neurokirjon työntekijöiden vahvuuksia ja mitkä haasteita
• osaa suhtautua kriittisesti ja haastaa stereotyyppisiä oletuksia neurokirjon työntekijöistä
• osaa listata keinoja, joiden avulla rakennetaan hyvä työympäristö ja toimivan työn organisointi neurokirjon työntekijöille
• osaa tunnistaa, että nämä neurokirjon työntekijöiden tarpeet työympäristön ja työn organisoinnin suhteen ovat erilaisia eri henkilöillä

Sisältö

Osa 1: Neuromoninaisuus ja työyhteisö

Mitä neuromoninaisuus tarkoittaa ja mitä se merkitsee työelämässä?
• Neuromonimuotoisuuteen liittyvien käsitteiden avaaminen
• Neuromonimuotoisuuden suhde diagnooseihin
• Työn muutos ja neurokirjo: Miksi neuromoninaisuus puhuttaa nykyisin niin paljon?

Työpaikan neuromonimuotoisuuden merkitys eri näkökulmista:
• Työhyvinvointi
• Tuottavuus
• Luottamus ja psykologinen turvallisuus

Neuromonimuotoisuutta tukevat johtamisen ja esihenkilötyön keinot:
• Neuromonimuotoisuutta tukevan organisaatiokulttuurin piirteet
• Tietoisuuden lisääminen
• Rekrytointi ja perehdytys
• Avoimuus ja keskusteluyhteys
• Toimiva viestintä

Kokemukset arjesta: Unicus ja neuromoninaisuus, Salka Salkoharju, Consultant Manager & Neuroinclusion Services Lead, Finland (noin 30 min).

Osa 2: Neurokirjon työntekijä ja hyvä työpaikka

Neurokirjon työntekijän vahvuudet ja haasteet
• Neurokirjon myytit ja stereotypiat
• Tuleeko neurokirjon työntekijää huomioida erikseen?
• Kokemukset arjesta: Neurokirjo ja oma työelämäni, ADHD-liiton kokemustoimija (noin 30 min.)
• Keinoja tukea neurokirjon työntekijöitä:

Työympäristön kuormittavuus ja kuormituksen säätelyn keinot
• Aistikuormitus
• Sosiaalinen kuormitus

Työnteon organisointi
• Työpaikka ja –aika
• Tiimin ja esihenkilön tuki
• Kokouskäytännöt
• Työyhteisön viestintä neurokirjon työntekijän näkökulmasta
• Ohjeiden antaminen
• Avoimuus ja hyvä keskusteluyhteys
• Coaching ja työnohjaus

Kouluttajat

Anna Niemelä VTM

Niemelä on yrittäjä ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hänellä on pitkä kokemus asiantuntijatyön johtamisesta. Yrittäjänä hän auttaa organisaatioita rakentamaan toimivaa arjen työelämää ja toteuttamaan erilaisuuden huomioivaa johtamista. Neurokirjon kokonaisuudessa hän on perehtynyt etenkin aikuisten ADHD:hen ja työelämään.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
koulutussuunnittelija Niina Räsänen niina.rasanen@snellmanedu.fi
044 746 2863

Laskutus ja ilmoittautuminen
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
toimisto@phkesa.fi
044 7290 020

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 27.10.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 28.10.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Kouluttajan saamia palautteita aiemmista koulutuksista:

”Tosi selkeä ja informatiivinen koulutus, kivasti toteutettu ja esityksen visuaalinen ilme harkittu ja miellyttävä. Todella mainio kokonaisuus. Iso kiitos!”

“Erinomainen, rauhallinen, miellyttävä ja inhimillinen kouluttaja”

”Koulutus oli hyvin fokusoitu, selkeä ja hyvin valmisteltu. Kouluttaja on tosi hyvä.”

Hinta

210 €, hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin. Osallistumistodistuksen saa pyydettäessä.

Ilmoittautumiset

27.10.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus