Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op, LY, kevät 2025

Kuvaus

Tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa.

Kurssi toteutetaan opiskelijoiden ryhmätyönä; luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Aika

01.01. – 31.07.2025

Reaali-aikainen verkko-opetus

Opetuksen tarkempi aikataulu täsmentyy myöhemmin.

Muutokset aikatauluissa mahdollisia.

Paikka

Reaali-aikainen etäopetus.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– selittää muotoilun roolin ja merkityksen yrityksen tai organisaation liiketoiminnassa ja strategiassa
– yleistää muotoilun merkityksen laajemmin yhteiskunnassa ja kansantaloudessa
– soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä erilaisiin liiketoiminnan kehittämisprojekteihin.

Opintopisteet

4 op

Suoritustapa

Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h).

Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Kirjallisuus

Aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella xx.xx. mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

170 euroa

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 160 euroa.

– Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 10 euroa. Maksetaan suoraan Lapin avoimeen yliopistoon. Maksuohjeistus toimitetaan infokirjeen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

01.01.2025 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kuuluu kokonaisuuteen