Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Migreenin fysioterapeuttinen tutkiminen ja hoito (verkko)

Kuvaus

Migreeni on päänsärkyä ja useita liitännäisoireita aiheuttava neurovaskulaarinen aivosairaus, jossa oireet provosoituvat ulkoisten tekijöiden aiheuttamasta reaktiivisesta häiriöstä aivorungossa. Ulkoisia ärsykkeitä voivat olla esim. niskan ja TMD tule-vaivat, stressi, kirkkaat valot, huonosti nukuttu yö, tietyt ruoka-aineet ja alkoholi.

Kirjallisuudessa fysioterapiaa suositellaan tukihoitona lääkehoidolle. Migreenin hoidossa on tärkeää kartoittaa ja minimoida migreenikohtauksia provosoivat tekijät. Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tutkiminen sekä tasapaino- ja vestibulaarijärjestelmän tutkiminen ovat osa näyttöön perustuvaa fysioterapiaa migreenin hoidossa.

Fysioterapia ei paranna migreeniä mutta terapeuttisilla interventioilla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa positiivisesti migreenikohtausten tiheyteen, kestoon ja intensiteettiin.

Aika

13.11.2024

klo 9.00-12.00

Paikka

Verkkokoulutus (Teams)

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu fysioterapeuteille, lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille (esim. osteopaatit ja naprapaatit) sekä näiden alojen opiskelijoille.

Tavoite

Osaamistavoitteet
Koulutuksen jälkeen osaat:

• luokitella eri päänsärkyjen tyypit
• kuvata asiakkaalle eri päänsärkytyyppien taustalla olevia mekanismeja
• selittää migreenin patofysiologiaa ja migreenikohtauksen oirejatkumoa
• suunnitella ja toteuttaa teoriatasolla asiakkaan haastattelun kliinisen tutkimisen
• suunnitella ja toteuttaa teoriatasolla löydöksiin perustuvan intervention

Sisältö

• Eri päänsärkytyyppien luokittelu: Primäärit ja sekundääriset päänsäryt
• Migreeni, diagnostiset kriteerit ja tiedetyt mekanismit
• Kliininen tutkiminen: Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan arviointi
• Kotiharjoitteet ja manuaalinen terapia
• Visuovestibulaarisen järjestelmän tutkiminen ja harjoittaminen migreenin näkökulmasta

Kouluttajat

Joonas Partanen, fysioterapeutti, OMT

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antaa:
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi

Ilmoittautuminen ja laskutus:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
p. 044 7290 020
toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 28.10.2024 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 29.10.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautumisia on riittävä määrä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hinta

125 €, sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin sähköisessä muodossa.

Ilmoittautumiset

28.10.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus