Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Markkinoinnin perusteet 6 op, LUT, kevät 2023 (väyläryhmä 2022-2024)

Aika

29.03.2023 – 31.07.2024

Zoom-luennot:
Ke 29.03.2023 klo 16:00 – 20:30
Pe 31.03.2023 klo 16:00 – 20:30
Ke 05.04.2023 klo 16:00 – 20:30
Ke 12.04.2023 klo 16:00 – 20:30

Moodlessa itsenäisesti katsottavat case-videot ja niitä koskevat monivalintatehtävät:
12.04. – 02.05.2023

Harjoitustöiden esitys ja opponointi Zoomissa:
Ke 03.05.2023 klo 16:00 – 20:00

Harjoitustyön palautus Moodleen viimeistään sunnuntaihin 30.04 klo 23:59 mennessä.

Ensimmäinen tentti Moodlessa:
Ke 10.05.2023 klo 17–20

Uusintatentti Moodlessa:
Ke 07.06.2022 klo 17–20

Paikka

Etäopinnot Zoomin kautta
Verkko-oppimisympäristö Moodle

Tavoite

Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat:
– määritellä markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin keskeiset käsitteet
– selittää markkinointiajattelun lähtökohdat ja kehityksen sekä markkinoinnin yhteyden yrityksen toimintaan
– soveltaa strategiasuunnittelutyökaluja markkinoinnin tarpeisiin
– arvioida yritysten markkinointiympäristön tekijöitä
– selittää tuotestrategian keskeisiä tekijöitä ja tulkita tuoteporftolioita
– suunnitella hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ja kuvailla hinnoitteluprosessin
– analysoida vaihtoehtoisia jakelukanavaratkaisuja ja niihin vaikuttavia tekijöitä
– kehittää viestintäprosessia ja erilaisia viestintäkanavia
– määritellä teollisen markkinoinnin ja palveluiden markkinoinnin erityispiirteet
– tunnistaa myynnin ja asiakkuuksien hallinnan roolin osana markkinointia
– kertoa esimerkkejä kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteistä

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet ja lähtökohdat. Markkinoinnin liittyminen yrityksen toimintaan. Markkinoinnin suunnittelu. STP-malli. Kansainvälinen markkinointiympäristö. Markkinoinnin kilpailukeinojen (tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä) piirteet ja käyttö. Brandipäätökset. Myynti ja asiakkuuksien hallinta. Teollisen markkinoinnin, palveluiden markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteet.

Kouluttajat

Jaakko Metsola

Suoritustapa

– Luennot 20 h
– Harjoitustilaisuuksiin osallistuminen 5 h
– Itsenäinen valmistautuminen luennoille 30 h
– Kirjallisen harjoitustyön kirjoittaminen, esityksen ja opponoinnin valmistelu 40 h
– Tenttiin valmistautuminen ja tentti 40 h
– Kokonaismitoitus 135 h
– Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti

Arviointi

Kurssin arvostelu: Moodle-tentti max. 50 pistettä, harjoitustyö max. 50 pistettä, case-monivalintatehtävistä max. 6 lisäpistettä. Arvosana 0-5 (0, hylätty = 0-49 pistettä; 5 = 90-100 pistettä). Tentistä ja harjoitustyöstä on saatava vähintään puolet pisteistä, jotta ne hyväksytään.

Kirjallisuus

Kotler & Keller (2016) Marketing management (15th edition)

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 13.3.2023 mennessä.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Ilmoittautumiset

13.03.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon