Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op, lv. 2024-2025, monimuoto-opinnot, TY

Kuvaus

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja.

Aineopinnot kestävät 1,5 vuotta ja koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Kirjoittamisen lajit 15 op:
– Proosa ja kerronnan keinot II (5 op)
– Runous ja kielen taide II (5 op)
– Draaman kirjoittaminen ja dramaturgiset rakenteet II (5 op)

Vapaavalintaiset kirjoittamisen opinnot 5 op
– Opintojaksojen tiedot päivittyvät

Seminaari 10 op

Opetus järjestetään osin lähiopetuksena, osin etäopetuksena.

Osallistujalla on oltava luovan kirjoittamisen perusopinnot suoritettuna ennen aineopintoihin osallistumista.

Aika

30.09.2024 – 31.12.2025

Opetus syyslukukaudella 2024:

Luova kirjoittaminen ja tieto II 5 op

vk 40 ma ja to
vk 42 ke ja to
vk 44 ma ja to
ma / ke klo 16.30-19.45 lähiopetus (4 oppituntia)
to klo 16.30-1945 etäopetus (4 oppituntia)

Proosa ja kerronnan keinot II 5 op

vk 48 ma ja to
vk 49 ma ja to
vk 50 ma ja to
ma klo 16.30-19.45 lähiopetus (4 oppituntia)
to klo 16.30-1945 etäopetus (4 oppituntia)

Opetus jatkuu keväällä ja syksyllä 2025. Opetuksen aikataulut päivittyvät.

Paikka

Lähiopetus järjestetään osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti.
Etäopetus Zoomin kautta.

Esitiedot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot
(Myös Jyväskylän avoimessa yliopistossa suoritetut perusopinnot käyvät)

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Luovan kirjoittamisen opinnot järjestetään osin lähiopetuksena, osin etäopetuksena. Opintoihin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä. Lähiopetukseen ei voi osallistua etänä.

Arviointi

1-5/hylätty

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (sivun ylä- tai alalaidasta). Ilmoittautuminen kokonaisuudelle sisältää kaikki yksittäiset jaksot.

Opintojen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Opiskelijalle lähetetään infokirje sähköpostitse.

Opiskelijan tulee lisäksi ilmoittautua opintoihin Turun avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto toimittaa ohjeistuksen ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Pidätämme oikeuden opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 980 euroa

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 900 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 80 euroa

Päijät-Hämeen kesäyliopiston osuus laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä, 225 euroa / erä (syksy 2024, kevät 2025, kesä 2025 ja syksy 2025). Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä ilmoita toiveesi erien määrästä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kentässä.

Turun avoimen yliopiston osuus tulee maksaa suoraan Turun avoimeen yliopistoon heti opintojen alussa. Maksuohjeet toimitetaan opintojen toteutumisen varmistuttua.

Ilmoittautumiset

18.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset