Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Luova kirjoittaminen ja tieto II, 5 op, TY, syksy 2024

Aika

30.09. – 31.12.2024

vk 40 ma ja to
vk 42 ke ja to
vk 44 ma ja to
ma / ke klo 16.30-19.45 lähiopetus (4 oppituntia)
to klo 16.30-1945 etäopetus (4 oppituntia)

Tehtävän palautus xx mennessä.

Paikka

Lähiopetus järjestetään osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti.
Etäopetus Zoomin kautta.

Esitiedot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot

Tavoite

Opiskelija on sisäistänyt kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden välisten erottelujen suhteellisuuden. Hän osaa hyödyntää kaunokirjallisia keinoja erilaisten tietotekstien laatimisessa ja suhteuttaa niitä tietokirjallisuuden traditioihin ja nykykäytäntöihin. Opiskelija ymmärtää niitä tapoja, joilla tietotekstien sisältämää tietoa tuotetaan, muokataan ja tehdään näkyväksi. Hän tuntee tiedon alkuperää, käyttöä ja luotettavuutta koskevan tutkimuseettisen keskustelun.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla syvennetään tietokirjoittamisen eri lajien tuntemusta ja opetellaan kirjoittamaan niiden keinoja hyödyntäen. Tutustutaan kauno- ja tietokirjallisuuden rajapintoihin ja opitaan tunnistamaan ja soveltamaan kaunokirjallisia keinoja tietoteksteissä. Lisäksi käsitellään tiedon hankintaa, tuottamista, muokkaamista sekä tutkimuseettisiä näkökulmia. Kurssin aikana opetellaan taustatiedon etsimistä (mm. arkistoista) ja sen luotettavuuden arvioimista. Keskiössä on tavoitteellinen, yleistajuinen tietokirjoittaminen. Kurssin painotukset vaihtelevat vuosittain.

Kouluttajat

Ina Ruokolainen, VTM, tietokirjailija

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen sekä opettajan määräämät kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Arviointi

1-5/hylätty

Kirjallisuus

Henritius, Ida, Löytty, Olli & Mäntynen, Anne (toim.) Tietokirjallisuuden lajit ja rajat. Raevaara, Tiina & Strellman, Urpu: Tietokirjailijan kirja.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Pidätämme oikeuden opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen