Luodaan yhdessä oppimisen iloa

LAB avain ja ammatillinen kasvu 2 op, syksy 2023 – syksy 2024

Aika

01.09.2023 – 31.11.2024

LAB@avain verkkokurssi Moodlessa 1.9.-31.10.2023

Ammatillinen kasvu -osion ohjausajat ilmoitetaan erikseen. Ohjauksia järjestetään sotepolkuopintojen aikana v. 2023 ja 2024.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

LAB@avain (1 op) on opiskelijan digitaalinen perehdytys, jonka tavoitteena on auttaa Sinua ottamaan käyttöön korkeakouluopiskelussa tarvittavia sähköisiä välineitä, laitteita, ympäristöjä ja menettelyjä. LAB@avain sisältää tietoa yleisimmistä sähköisistä järjestelmistä ja -työkaluista (verkkokirjautuminen, sähköposti, oppimisympäristöt), opintotarjonnasta, sekä yleisesti opintojen etenemiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvistä asioista. Perehdytys toteutetaan Moodle-kurssina.

LAB@avain sisältää seitsemän osiota:

1. Digikyvykkyys
2. Opiskelu LAB ammattikorkeakoulussa
3. OPS ja omien opintojen suunnittelu
4. Opintotarjonta ja sen hyödyntäminen
5. Opiskelukyky – omien voimavaorjen hyödyntäminen
6. Ammatillinen kasvu – oman osaamisen tunnistaminen
7. Tietoturvakoulutus
Ja lopuksi Lopputentti

Ammatillinen kasvu 1 op -osion osaamistavoitteet ovat:

Opiskelija osaa
– suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
– tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
– toimia ryhmän jäsenenä
– toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
– hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita
– antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

Kouluttajat

LAB@avain verkkokurssin opettaja: Susanna Lesch

Ammatillinen kasvu -ohjaaja Mikko Harju

Arviointi

Hyväksytty / hylätty

Kuuluu kokonaisuuteen