Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Koulukoutsi – lasten ja nuorten psyykkinen valmennus

Kuvaus

Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarve on tiedostettu ja varhaisen tuen malleja tarvitaan eri ammattiryhmissä. Voimavarakeskeisellä asiakaslähtöisellä ja valmentavalla työotteella on mahdollista auttaa ja kohdata lapsi ja nuori sekä heidän yhteistyötahot ja huoltajat haastavissakin tilanteissa terapeuttisesti ja arvostavasti ja siten mahdollistaa psyykkistä hyvinvointia ja myönteistä mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja.

Koulutus antaa konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia työvälineitä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja verkostojensa kanssa työskenteleville vuorovaikutustyön ammattilaisille kouluissa yms. ohjaustyön konteksteissa.

Aika

09.10.2024 – 31.03.2025

9.-10.10.2024 (Lähiopetus)
11.-12.11.1024 (Lähiopetus)
13.12.2024 (Etänä)
20.1.2025 (Lähiopetus)
24.2.2025 (Lähiopetus)
31.3.2025 (Lähiopetus)

Koulutuspäivät klo 9-16

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ja/tai heidän huoltajien kanssa työskentelevien tahojen henkilöstölle esim. sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät yms.

Tavoite

Tavoitteena on oppia soveltamaan lyhytterapeuttisia voimauttavia ja työhyvinvointia tukevia toimintamalleja valmentavalla työotteella lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja verkostojen kanssa eri työelämän alueilla. Koulutuksen käytyäsi saat valmiuksia monipuoliseen elämänhallintataitojen sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen tukemiseen ennaltaehkäisevästi ja osaat toimia ratkaisukeskeisellä työotteella yksittäisten oppilaiden/asiakkaiden, (oppilas)ryhmien, yhteistyötahojen ja huoltajien kanssa.

Sisältö

• Miksi ratkaisu- ja voimavarakeskeinen dialoginen työote on toimiva?
• Ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeinen valmentava työote yksilöiden ja ryhmien ohjaamisen tukena
• Single Session -tapaamisen rakenne
• Lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksiä ja niihin soveltuvia
ratkaisukeskeisiä ja voimavarakeskeisiä lyhytterapeuttisia toimintamalleja:
• Syömishäiriöt
• Itsetuhoisuus
• Viiltely
• Ahdistuneisuus
• Some ja seksuaalisuus
• Pakko-oireet ja pelot
• Koulustressi- ja uupumus
• Ratkaisukeskeisiä ja voimavarakeskeisiä sovelluksia lasten ja nuorten ongelmien avuksi:
• Dialogisuuden sisältö ja merkitys työsuhteen luomisessa
• Seikkailuterapian näkökulma, kehollisuus ja kokemuksellisuus
• Muksuoppi, vastuunportaat, Häppi-äppi
• Vaikean elämänkokemuksen voimavarakeskeinen työstäminen ja selviytymisen vahvistaminen
• Verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa työskenteleminen

Kouluttajat

Anita Hedman (FM), kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), työnohjaaja (STOry), Coach (ICF:n PCC-taso) ja mindfulness-ohjaaja (MBSR)
anihedman@gmail.com, 050-3074006
www.hedco.fi

Annukka Jäske (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET; Kela, Valvira)
annukka.jaske@gmail.com, 0405899307
http://psykoterapiaa.nettisivu.org/

Pekka Lyytinen (PsM), kouluttajapsykoterapeutti, perhe- ja pariterapia.

Miia Miskeljin (SH), kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, coach, tulevaisuuden johtaja (YAMK)

Suoritustapa

Koulutus sisältää kuusi koulutuspäivää ja kaksi työohjauksellista teemapäivää, joiden välillä osallistujat soveltavat omaan työhön liittyen koulutuksessa opittuja menetelmiä reflektoiden yhteiselle oppimisalustalle. Teoreettisen osion lisäksi lähipäivissä harjoitellaan ja kokeillaan omakohtaisesti kokemuksellisen oppimismetodin avulla erilaisia lyhytterapeuttisia harjoitteita.

Kirjallisuus

ENNAKKOLUKEMISTO: John Murphy: Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö, 2016 tai Harvey Ratner & Denise Yusuf: Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta, 2020.

Lisätietoja

Koulutuksen järjestely:
Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977
tai toimisto@phkesa.fi

Sisältöasiat:
pääkouluttaja Anita Hedman
anihedman@gmail.com
puh. 050 3074006

Hinta

1250 euroa.
Laskutetaan 2 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu koulutuksen päättymiseen mennessä.)

Ilmoittautumiset

08.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus