Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kestävä yhdyskuntasuunnittelu (LAB-opiskelijat maksuton)

Kuvaus

Kestävän yhdyskuntasuunnittelun teemamoduulissa pääset astumaan yhdyskuntasuunnittelun maailmaan, jossa muovataan tulevaisuuden kaupunkiympäristöjä. Tämä moduuli avaa oven suunnittelun periaatteisiin, kestävän kehityksen haasteisiin ja luovien ratkaisujen löytämiseen.

Yhdyskuntasuunnittelussa yhdistyvät taide, tiede ja ihmislähtöinen ajattelu. Tavoitteena on luoda toimivia, viihtyisiä ja kestäviä ympäristöjä, jotka vastaavat ihmisten tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Kurssi on osa LAB-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opetusta.

Aika

10.10. – 05.12.2024

Paikka

Verkko-opetus.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Kestävän yhdyskuntasuunnittelun teemamoduulissa tutustutaan erilaisiin suunnittelumenetelmiin ja -työkaluihin sekä perehdytään kestävän liikkumisen ja liikenteen suunnitteluun. Moduulissa käsitellään myös kaupunkitilan käyttöä, turvallisuusnäkökulmaa sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia yhdyskuntasuunnitteluun.

Suoritustapa

Kurssi on itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, joka pohjautuu kirjalliseen materiaaliin, videoihin, tehtävien tekemiseen pohjamateriaalien avulla sekä vertaisarviointiin.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kaisa.vuorivirta@helsinki.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto / toimisto@phkesa.fi

Hinta

Maksuton

Ilmoittautumiset

29.09.2024 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen