Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kesäyliopiston LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot 55 op, 2024-2025

Kuvaus

Haluatko työskennellä tulevaisuudessa fysioterapeuttina, sairaanhoitajana tai sosionomin tehtävissä? Olipa tavoitteesi mikä tahansa näistä kolmesta tutkinnosta nämä polkuopinnot soveltuvat Sinulle. Voit hakea polkuopintoihin myös, jos oma alasi sosiaali- ja terveysalan kentällä ei ole vielä kirkastunut. Voit polkuopintojen myötä löytää oman tulevan ammattisi sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot soveltuvat kaikille aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta ja niitä on mahdollista suorittaa myös työn ohessa, sillä opetus on pääasiallisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot alkaen syksyllä 2024. Opintojen laajuus on 55 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2024 – marraskuu 2025 välisenä aikana. Opetus toteutetaan osin verkon välityksellä ja osittain lähiopetuksena pääsääntöisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Polkuopinnot suorittaneilla on mahdollisuus hakea opintojen jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi fysioterapian, sairaanhoidon tai sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan Lahteen tai Lappeenrantaan.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 40 opiskelijaa. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelupaikan saa marraskuun 2025 erillishaussa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opiskelupaikkoja on kiintiöity viisi jokaiseen tutkintoon (Fysioterapia, Sairaanhoitaja ja Sosionomi) molemmilla paikkakunnilla (Lappeenrannassa ja Lahdessa).

Opinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat sekä kieli- ja viestintätaidot. Saat peruskäsityksen sosiaali- ja terveysalan eri tutkintojen työkentästä ja mahdollisuuksista. Opit tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä sekä johtajuuden ja yrittäjyyden erityispiirteitä sosiaali- ja terveysalalla.

Aika

28.08.2024 – 30.11.2025

Kaikille avoin ja maksuton infotilaisuus järjestetään tiistaina 21.5.2024 klo 17-18 verkossa. Tilaisuudessa kerrotaan Sote-polkuopintojen sisällöstä ja opiskelusta sekä siitä mihin tutkintoon voit hakea opintojen suorittamisen jälkeen. Ilmoittautumiset: avoin(at)phkesa.fi.

Polkuopinnot alkavat 28.8.2024 klo 17-19 yhteisellä aloitustilaisuudella Zoomissa. Osallistumislinkki lähetetään myöhemmin.

Polkuopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat lueteltu kohdassa ”sisältö”. Aikataulut päivittyvät.

Paikka

Verkkopainotteinen opetus verkko-oppimisalustoja hyödyntäen. Lähiopetus Lahdessa osoitteessa Mukkulankatu 19, Lahti.

Kohderyhmä

Sosinomin, fysioterapeutin tai sairaanhoitajan tutkintoa tavoittelevat henkilöt. Opinnot soveltuvat kaikille aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta ja niitä on mahdollista suorittaa myös työn ohessa, sillä opetus on pääasiallisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista. Opinnot ovat suomen kielisiä korkeakouluopintoja. Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään B1 / YKI3 tason suomen kielen taitoa. Opinnot sisältävät yhden englannin kielen opintojakson, joka lähtötasoltaan vastaa kielitaitotasoa B2 (sujuva peruskielitaito).

Tavoite

Sote-polkuopinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan opintoihin ja niiden myötä voi hakeutua kolmen eri alan opintoihin. Polku-opintokokonaisuus muodostuu sosiaali- ja terveysalan yhteisistä opinnoista sekä tutkinto-ohjelmien opinnoista, jotka hyväksi luetaan osaksi opiskelijan opintosuunnitelmaa LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana.

Opintopisteet

55 op

Sisältö

Polkuopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat seuraavat.

Syksy 2024
• LAB@avain 1 op, verkko-opetus
• Ammatillinen kasvu 1, 1 op, verkko-opetus
• Asiantuntijan viestintätaidot 4 op, verkko-opetus
• Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 3 op, verkko-opetus
• Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op, verkko-opetus
• English for work 4 op, verkko-opetus (jatkuu keväälle 2025)

Kevät 2025:
• Toimijana monialaisissa verkostoissa 2 op, verkko-opetus
• Anatomia ja fysiologia 5 op, verkko- + lähiopetus
• Lääkehoito ja farmakologia 5 op, verkko- + lähiopetus
• Terveys ja toimintakyky 5 op, verkko-opetus

Kesä 2025:
• Esihenkilötyö 3 op, verkko-opetus
• Yrittäjyys 2 op, verkko-opetus

Syksy 2025:
• Sairauksien vaikutukset kehon rakenteisiin, toimintaan ja toimintakykyyn 5 op, verkko-opetus
• Sosiaalinen osallisuus 5 op, verkko-opetus
• Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot 5 op, verkko-opetus

Yhteensä 55 op

Lisäksi on halutessaan mahdollista suorittaa
• Orientation to Sustainability Thinking 2 op, verkko-opetus

Jaksojen järjestys saattaa muuttua. Aikataulut tarkentuvat.

Lisäksi järjestetään 2 opiskelutaitoiltaa, joissa harjoitellaan mm. esseen kirjoittamista, tenttiin lukua ja opiskelutaitoja. Opiskelutaitoillat järjestetään syyskuussa.

Suoritustapa

Kontaktiopetusta, verkkotyöskentelyä, itsenäistä opiskelua. Opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia.

Opinnot järjestetään verkkopainotteisesti.

Lisätietoja

Riikka Harju, rehtori
riikka.harju@phkesa.fi
p. 050 5418 084

Tiina Laurikainen, suunnittelija
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Muutokset opetusohjelmaan ovat mahdollisia.

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 13.8.2024 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 14.8.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään mikäli tiedät jo nyt minkä alan opinnot sinua kiinnostaa ensisijaisesti: fysioterapeutti, sairaanhoitaja vai sosionomi.

Muu informaatio

Suoritetuilla opinnoilla voi hakea tutkinto-opiskelijaksi LAB-ammattikorkeakoulun erillishaussa, joka on avoinna kaksi kertaa vuodessa. Marraskuun 2025 hakuun on kiintiöity kesäyliopiston polkuopinnot suorittaneille 30 opiskelupaikkaa.

Jos harkitset ilmoittautumista sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin, huomioithan, että opiskelu ja ammatissa toimiminen sosiaali- ja terveysalalla edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Hinta

1900 euroa
– sisältää 55 + 2 opintopistettä
– laskutetaan 6 erässä
(Erät: syksy 2024: 2 erää, kevät 2025: 2 erää, syksy 2025: 2 erää)

Ilmoittautumiset

13.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.