Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Keho- ja traumatietoinen valmentaja 20 op

Kuvaus

Keho- ja traumatietoinen valmentaja 20 op -koulutusohjelma on kokonaisvaltainen matka ihmisyyden, vuorovaikutuksen ja valmentamisen ytimeen. Koulutuksen erityinen fokus on keho- ja traumatietoisuuden soveltamisessa valmentavaan työotteeseen.

Alla olevista linkeistä pääset kuulemaan kouluttajien mietteitä koulutuksesta:

Kouluttajien videoterveiset
Mitä koulutus antaa sinulle!
Jenni Kallion tervehdys tekstityksellä

Aika

22.10.2024 – 02.04.2025

Koulutuspäivät:

Lähijakso 1: 22.-23.10.2024
Lähijakso 2: 3.-4.12.2024
Lähijakso 3: 4.-5.2.2025
Lähijakso 4: 1.-2.4.2025

klo 9.00-16.00 (8 lähiopetuspäivää, 64 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sekä jo valmiille valmentajille (esim. coachit ja ratkaisukeskeiset neuropsykiatriset valmentajat) että esihenkilöille ja muille ihmissuhdetyötä tekeville ihmisille, jotka haluavat syventää ymmärrystä itsestään sekä osaamistaan vuorovaikuttajina ja valmentavan työotteen käyttäjinä.

Koulutus on tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi, mutta sopii myös henkilökohtaisen kasvun ja itsetuntemuksen syventämisen tueksi.

Tavoite

● Lisätä tietoa ja ymmärrystä aivojen, kehon ja mielen toiminnan, interpersoonallisen neurobiologian sekä traumojen yhteydestä hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen.
● Laajentaa ja syventää osallistujien osaamista turvaa luovina vuorovaikuttajina, valmentajina ja valmentavan työotteen käyttäjinä omassa työssään.
● Perehtyä teorian ja kokemuksellisuuden kautta keho- ja traumatietoisen valmentamisen perusteisiin sekä coachin ydintaitojen soveltamiseen käytännössä.
● Lisätä tietoisuutta ja kokemuksellista ymmärrystä kehollisten reaktioiden, traumojen ja turvallisen yhteyden vaikutuksista toimintakykyyn ja hyvinvointiin.
● Lisätä itsetuntemusta ja itsemyötätuntoa sekä kehittää itsereflektointitaitoja ja kasvun asennetta.
● Kehittyä kehollisessa läsnäolossa, kuuntelussa sekä itse- ja yhteissäätelytaidoissa.
● Kehittyä keho- ja traumatietoisen valmentavan työotteen käyttämisessä ja soveltamisessa vuorovaikutustilanteissa.
● Laajentaa osallistujien osaamista kohdata jatkuvasti muuttuvia työelämän tarpeita sekä edistää ammatillista kasvua ja kehittymistä.

Opintopisteet

20 op

Sisältö

Koulutus muodostuu kahdeksasta moduulista, jotka asettuvat neljään kahden päivän mittaiseen lähijaksoon sekä välijaksotyöskentelyyn.

Koulutuspäivät sisältävät teoriaosuuksia, ajantasaista tutkittua tietoa, kokemuksellisia, kehollisia ja toiminnallisia harjoituksia, valmennusdemoja sekä itsenäistä ja yhteistä reflektointia. Lähijaksojen välissä opiskelijat työskentelevät valmennusharjoittelun, koulutuksen sisältöihin liittyvän kirjallisuuden, vertaisryhmätyöskentelyn sekä itsereflektiivisten, valmentajuuteen kasvamista tukevien tehtävien parissa.

Koulutuksen keskiössä ovat omat sisäiset prosessit, vuorovaikutustilanteissa syntyvien reaktioiden tunnistaminen ja tutkiminen sekä ymmärryksen lisääntymisen myötä syntyvä kasvu ihmisenä ja taitavana valmentajana.

Koulutuksen rakenne ja keskeiset sisällöt:

Lähijakso 1: Keho- ja traumatietoisuuden sekä valmentamisen perustaa
1. Aivot, hermosto, keho ja mieli. Polyvagaaliteoria, kiintymyssuhdeteoria, kehitykselliset traumat, interpersoonallisen neurobiologia
2. Systeeminen traumatietoisuus
3. Trauma- ja kehotietoisen valmentamisen perusteet
4. Coachingin ydintaidot, valmentajan etiikka.

Lähijakso 2: Valmentajan itsetuntemus ja sitoutuminen henkilökohtaiseen kasvuun
1. Omat erityispiirteet, vahvuudet, elämäntarina ja ammatillinen identiteetti
2. Haavoittuvuus ja häpeästä vapautuminen
3. Valmentajan mindset – Growth mindset
4. Kehollinen läsnäolo ja kuuntelu, itsesäätelytaidot, itsemyötätunto

Lähijakso 3: Keho- ja traumatietoisen valmentamisen syventävät taidot
1. Yhteyden luominen, virittäytyminen asiakkaan maailmaan, hyvän valmennusprosessin rakentaminen
2. Turvaa ja tietoisuutta lisäävä vuorovaikutus, prosessityöskentelyn luonne
3. Keho- ja traumatietoisen valmennuksen toimintakykyä edistävät vaikutukset
4. Valmennusharjoittelun kautta oman osaamisen syventäminen

Lähijakso 4: Muutoksen potentiaali, integraatio
1. Pienten muutosten voima, resilienssi
2. Konfliktit osana kasvua, turvallisen yhteyden jälleenrakentaminen
3. Oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen
4. Koulutuksen anti itselle ja toisille, keho- ja traumatietoisen valmentajan kontribuutio maailmalle.

Kouluttajat

Jenni Kallio on KM kouluttaja, STOry työnohjaaja, erityisluokanopettaja, väitöskirjatutkija, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja sekä luovuus- ja kehoterapeuttisten menetelmien asiantuntija.

Jennillä on yli 25 vuoden kokemus kouluttamisesta, opettamisesta sekä inhimillisesti kestävämmän työ- ja koulukulttuurin kehittämisestä. Jenni on toiminut jo vuosia suositun Ratkaisukeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30op) -koulutusten pääkouluttajana ja hänen koulutuksistaan on valmistunut satoja nepsyvalmentajia. Jennin erityisosaamista on lasten ja nuorten valmentava kohtaaminen.

Jennin ydinosaaminen on vuorovaikutustaitojen, traumatietoisuuden, systeemisen ymmärryksen, positiivisen psykologian, työhyvinvoinnin, neurodiversiteetin, haavoittuvissa elämäntilanteissa elävien ihmisten kohtaamisen sekä keho- ja taideterapeuttisten menetelmien kentällä. Väitöstutkimuksessaan Jenni tutkii sosioemotionaalisen kompetenssin ja yhteenkuuluvuudenkokemusten vahvistamisen merkitystä sosiaalisen inkluusion ja yhteiskuntaan kiinnittymisen rakentumisessa, vaativan erityisen tuen kontekstissa.

Vesa Vuorinen on PCC sertifioitu coach, coachien kouluttaja ja mentori.

Vesalla on yli 20 vuoden kokemus coachingin, mentoroinnin ja valmentamisen parissa. Hän on aivojen ja mielen toiminnan asiantuntija ja on toiminut pitkään suositun Neuroleadership Instituten Brain Based Coaching -koulutuksen päävalmentajana.

Vesan osaamisen ytimessä on henkilökohtainen kasvu, viisas johtajuus, kuunteleva, keho- ja traumatietoinen kohtaaminen sekä oppimisen ja oivaltamisen ilo. Vesan työskentelyssä oleellista on tilanneherkkyys, laaja-alainen ihmisyyden ymmärtäminen sekä laadukas läsnäolo, jotka mahdollistavat ajattelun laajentumisen, oivaltamisen ja kasvun.

Molemmat kouluttajat toimivat integratiivisella työotteella, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen, oman kokemuksen kautta oppimiseen, herkkään ryhmän tarpeiden kuunteluun sekä jokaisen ainutlaatuisuuden kunnioittamiseen. 

Lisätietoja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Koulutuskoordinaattori Jenna Mattila, p. 0447290020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 22.9.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 23.9.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

1850 €

Laskutetaan 3 erässä.

Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

22.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus