Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kaupunkiekologia

Kuvaus

Kaupunkiekologian teemamoduuli johdattaa sinut kaupunkiekologian maailmaan, jossa tutkitaan kaupunkiympäristön ja luonnon vuorovaikutusta sekä perehdytään kaupunkiekologian käsitteeseen ja taustateorioihin sekä niiden merkitykseen kestävän kaupunkiympäristön edistämisessä.

Kurssi on osa LAB-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opetusta.

Aika

12.09. – 07.11.2024

Paikka

Verkko-opetus.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kaupunkiekologian käsitteen merkityksen ja taustateoriat sekä tiedostaa kaupunkiekologian mahdollisuudet kestävän kaupunkiympäristön edistämisessä. Kurssi antaa oppeja siihen, miten luontoa ja kasvillisuutta voidaan hyödyntää kaupunkiympäristössä parhaimmillaan.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan viheralueiden rooliin hulevesien hallinnassa ja veden laadun parantamisessa sekä tarkastellaan biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja lisäämisen merkitystä kaupungeissa. Kurssilla tutkitaan myös kaupunkiluonnon erilaisia biotooppeja ja kasvivalintojen merkitystä kaupungeissa, tarkastellaan kasvien huomioimista kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa sekä viheralueiden ja kasvien roolia kaupunkiympäristön viihtyvyyden ja ekosysteemipalveluiden kannalta.

Suoritustapa

Kurssi on itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, joka pohjautuu kirjalliseen materiaaliin, videoihin, tehtävien tekemiseen pohjamateriaalien avulla sekä vertaisarviointiin.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kaisa.vuorivirta@helsinki.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto / toimisto@phkesa.fi

Hinta

35 €

Ilmoittautumiset

01.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta 01.09.2024 mennessä. Perimme peruutusmaksuna 50 % koulutuksen kokonaishinnasta, jos osallistuminen perutaan sitovan ilmoittautumispäivän jälkeen ennen koulutuksen alkamista. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehtävistä osallistumisen perumisista perimme peruutusmaksuna koko koulutuksen hinnan.

Kuuluu kokonaisuuteen