Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kasvikatot (LAB-opiskelijat maksuton)

Kuvaus

Kasvikatot teemamoduuli tutustuttaa sinut kasvikattoihin ja niiden merkitykseen nykyaikaisessa kaupunkisuunnittelussa. Kasvikatot tarjoavat ratkaisuja ympäristön haasteisiin, edistävät kestävää kehitystä ja luovat viihtyisiä viherkeitaita betoniviidakoiden keskelle.

Kasvikattojen suunnittelussa ja toteutuksessa yhdistyvät luonnon kauneus ja tekninen osaaminen. Näiden kattojen avulla voimme luoda kestävän infrastruktuurin, parantaa hulevesien hallintaa, tarjota uusia viheralueita kaupunkiympäristöön sekä parantaa ilmanlaatua ja lämpötilansäätelyä.

Kurssi on osa LAB-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opetusta.

Aika

12.09. – 07.11.2024

Paikka

Verkko-opetus.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kasvikattojen merkityksen ekologisessa rakentamisessa sekä hahmottaa ilmastoviisaan rakentamisen näkökulmat ja ympäristövaikutukset.

Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Kurssi on itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, joka pohjautuu kirjalliseen materiaaliin, videoihin, tehtävien tekemiseen pohjamateriaalien avulla sekä vertaisarviointiin.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kaisa.vuorivirta@helsinki.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto / toimisto@phkesa.fi

Hinta

Maksuton

Ilmoittautumiset

01.09.2024 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen