Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Julkisten palvelujen muotoilu, 4 op, LY, kevät 2025

Kuvaus

Palvelumuotoilun prosessin, menetelmien ja käyttäjälähtöisen toimintatavan soveltaminen julkisen palvelun monialaisessa kehittämisprojektissa. Muotoilu julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa ja lähivaikuttamisessa yritysyhteistyö.

Aika

01.01. – 31.07.2025

Reaali-aikainen verkko-opetus

Opetuksen tarkempi aikataulu täsmentyy myöhemmin.

Muutokset aikatauluissa mahdollisia.

Paikka

Reaali-aikainen etäopetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
– soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Opintopisteet

4 op

Suoritustapa

Luennot, ryhmätyön ohjaus ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h).

Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

Arviointi

1-5/hylätty

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella xx.xx. mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintojakson hinta:170 euroa

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 160 euroa.

– Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 10 euroa. Maksetaan suoraan Lapin avoimeen yliopistoon. Maksuohjeistus toimitetaan infokirjeen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

01.01.2025 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kuuluu kokonaisuuteen