Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Joogaopettajakoulutus 25 op, 2024-2025, Surya Namaskara 200h RYT

Kuvaus

Joogaopettajakoulutus syventää joogista polkua kokonaisvaltaisesti ja antaa ohjaamiseen monenlaisia työkaluja. Koulutuksessa keskitytään asana- ja hengitysharjoitusten erittäin yksityiskohtaiseen tekniseen analyysiin, jonka hallintaa voi soveltaa mihin tahansa suuntaukseen, jossa tehdään asanoita ja hengitysharjoituksia. Koulutuksessa oppii rakentamaan ja ohjaamaan joogaohjelmia, joiden erityinen piirre liittyy harjoituksen hallittuun hidastamiseen. Lisäksi koulutus syventää opiskelijan omaa joogaharjoitusta laajentaen kokemuksellisesti ja käytännönläheisesti osaamista.

Jooga tähtää mielen hallintaan ja asana- että hengitysharjoitusta voidaan soveltaa suoraan tätä tavoitetta ajatellen. Yhteen harjoitukseen käytetään suhteellisen paljon aikaa, jolloin vaikutukset menevät syvemmälle. Tuntirakenteessa on aina etualalla hermostoa rauhoittavat harjoitukset. Tällainen lähestymistapa ei tee harjoituksesta helpompaa eikä kevyempää, mutta kylläkin turvallista ja rauhoittavaa.

Koulutus opettaa myös ohjaamaan oppilasta käyttäen hyväksi erilaisia avustustekniikoita, jotka auttavat oppilasta syventämään omaa työskentelyä asanassa sekä opettaa avustamaan oppilaita opetustilanteissa. Toiminnallisen anatomian ja fysiologian opiskelun kautta ymmärrys erilaisista kehollisista rakenteista ja haasteista lisääntyy ja ohjaaminen erilaisissa tilanteissa selkeytyy. Opettamisen pedagogiikkaan perehtyminen auttaa opettamaan joogaa erilaisten oppimismenetelmien kautta.

Koulutuksessa syvennytään myös omaan harjoitukseen ja oman, henkilökohtaisen joogapolun laajentamiseen. Opiskelemme kaksi eri asanakokonaisuutta ja harjoitusta. Harjoitusten avulla jokainen voi seurata omaa etenemistään koulutuksen aikana. Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä, ryhmä- ja paritöitä sekä vuorovaikutteista oppimista opettajien kanssa.

Koulutukseen osallistuvat voivat saada RYT-200H todistuksen. Voit aloittaa RYT 500H opinnot tästä kokonaisuudesta. Koulutuksen voi myös yhdistää jo aiemmin käytyyn RYT-200H koulutukseen. Tämän koulutuksen jälkeen voit jatkaa opintoja myöhemmin uudella 200H kokonaisuudella. Kahden RYT 200H koulutuksen jälkeen voit käydä syventävän 100H kokonaisuuden, jolloin opintoja voi suorittaa RYT-500H asti. Loppukoe suoritetaan koulutuksen jälkeen erillisenä osiona. Loppukoe suoritetaan näyttökokeena, johon sisältyy oman harjoituksen näyttö sekä opetusnäyttö.

Aika

20.09.2024 – 07.09.2025

Lähiopetuspäivät:

1. osio 20.-22.9.2024
2. osio 18.-20.10.2024
3. osio 15.-17.11.2024
4. osio 10.-12.1.2025
5. osio 14.-16.2.2025
6. osio 7.-9.3.2025
7. osio 11.-13.4.2025
8. osio 2.-4.5.2025
9. osio 6.-8.6.2025
10. osio 1.-3.8.2025

pe klo 17.00-19.30 ja la-su klo 9.00-17.00

Vapaaehtoinen loppukoe 6.-7.9.2025 klo 9.00-n. 17.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti

Koulutuspaikka tarkentuu kevään 2024 aikana.

Kohderyhmä

Koulutus sopii joogaa säännöllisesti harrastaville, joogaa jo opettaville sekä joogan opettamisesta kiinnostuneille. Opiskelijoiden oman taustan ei tarvitse olla sidottu mihinkään tiettyyn joogasuuntaukseen.

Koulutus sopii sinulle, joka olet utelias, ennakkoluuloton ja innokas oppimaan uutta, syventämään jo aiemmin opittua sekä olet valmis ottamaan harjoitukset käyttöön arjessasi myös koulutuksen ulkopuolella.

Tavoite

Tavoitteiden kuvaus

Samatvan joogaopettajakoulutus syventää joogista polkua kokonaisvaltaisesti. Monipuolisen joogaopettajakoulutuksen tavoitteena on antaa tulevalle ohjaajalle laaja-alainen ymmärrys joogasta ja monenlaisia työkaluja joogan ohjaamiseen.

Tavoitteet
• Opiskelija osaa analysoida yksityiskohtaisesti eri joogasuuntauksiin soveltuvia asana- ja hengitysharjoituksia
• Opiskelija osaa rakentaa erityyppisiä joogaohjelmia, joiden erityispiirteenä harjoituksen hallittu hidastaminen
• Opiskelija osaa ohjata hermostoa rauhoittavia, turvallisuutta lisääviä harjoituksia
• Opiskelija osaa hallita oppilaan ohjauksen avustustekniikoita asanan syventämiseksi
• Opiskelija ymmärtää kehollisia rakenteita ja haasteita anatomiaan ja fysiologiaan perehtymällä
• Opiskelija osaa ohjata oppilasta erilaisissa tilanteissa
• Opiskelija osaa opettaa joogaa erilaisten pedagogisten oppimismenetelmien avulla

Sisältö

Koulutus sisältää 10 lähiopetusjaksoa, monipuolisia kotitehtäviä, opetusharjoittelua sekä kattavat materiaalit eri teemoista. Koulutuksen sisältö vastaa Yoga Alliancen 200h RYT sertifikaatin vaatimuksia. 200h koulutus sisältää 75 tuntia käytännön harjoituksia; asana-, hengitys-, meditaatio-, sekä rentoutumisharjoituksia, 30 tuntia anatomiaa ja fysiologiaa sekä biomekaniikkaa, joiden painopiste on toiminnallisuudessa, 30 tuntia joogan historiaa, filosofiaa sekä joogan eettisiä ohjeita, 50 tuntia ammatillisia perusteita joogan opettamiseen kuten pedagogiikkaa, ammatillisen kehityksen ymmärtämistä sekä opetusharjoittelua käytännön tilanteissa ja harjoituksissa. Lisäksi koulutuksessa on 15h syventäviä opintoja, jotka sisältyvät edellä mainittuihin kokonaisuuksiin.

Koulutuksen sisältö:

1. Jooga kokonaisvaltaisena menetelmänä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä
2. Turvallinen ja tietoinen asanaharjoitus
3. Oman harjoituksen syventäminen kokemuksellisesti ja käytännön harjoituksissa
4. Hengitys ja meditaatio osana omaa harjoitusta sekä opetusta
5. Joogan filosofia teoriasta käytäntöön
6. Anatomia ja fysiologia toiminnallisesta näkökulmasta
7. Joogan opettaminen ryhmälle
8. Joogatuntien suunnittelu
9. Erityistilanteet, vammat ja sairaudet opetuksesa sekä odotusajanjooga
10. Joogaopettajuus ammattina, markkinointi ja yritystoiminta
11. Erilaiset pedagogiset menetelmät joogan opettamisessa

Jokaisessa lähijaksossa on oma teema, jonka ympärille asanaharjoitus sekä muu opetus rakentuu. Lähijaksoissa opiskellaan käytännönläheisesti teeman ympärillä erilaisia harjoituksia ohjatusti, ryhmissä sekä parityöskentelynä. Lähijaksoissa tehdään asana- hengitys sekä meditaatioharjoituksia sekä opiskellaan käytännönläheisesti työpajoissa erilaisia avustustekniikoita. Anatomiassa ja fysiologiassa sekä joogafilosofiassa on jokaisessa osiossa omat aiheensa ja niitä opiskellaan myös itsenäisesti kotitehtävien muodossa.

Teemojen aiheet osiossa:

1. Asanat osa 1 ja niiden arkkitehtuuri. Jalkapohjien työskentely asanaharjoituksessa. Joogan harrastajasta kohti opettajuutta.
2. Reisien ja lonkan alueen työskentely asanaharjoituksessa. Oman joogapolun reflektoiminen ja sen syventäminen säännöllisen harjoituksen kautta.
3. Lantion alueen työskentely asanaharjoituksessa. Joogan ohjaamisen ja avustamisen perusteet. Apuvälineiden käyttö.
4. Keskivartalon tuki ja vakaus, uddyana-bandha sekä pallean ja lantionpohjan toiminta. Harjoituksen varioiminen ja asanoiden erilaiset vaikutukset.
5. Hartiarengas asanaharjoituksessa. Kehotyypit auyrvedan mukaan. Tuntisuunnitelma ja sen ohjaus.
6. Asanat osa 2 ja niiden arkkitehtuuri. Jalkapohjan toiminnan yhteys nilkkaan sekä koko alaraajan kineettiseen ketjuun. Mantrat ja ääni osana harjoitusta.
7. Polven toiminta. Istuma-asennot asanaharjoituksessa. Opetuksen suunnittelu eri tilanteisiin, suunnitelman toteuttaminen ja analyysi.
8. Lantion merkitys asanoiden linjaamisessa. Turvallisen tilan luominen opetustilanteisiin.
9. Rinta- ja kaularangan toiminta asanaharjoituksessa. Opetusharjoittelu, yksilöllinen ohjaaminen. Variaatiot odotusajalle. Tuolin käyttö harjoituksessa.
10. Kertaus edellisistä. Joogan soveltaminen eritysiryhmille. Virtaava harjoitus. Opetusharjoittelu.

Kouluttajat

● Janne Kontala on opettanut joogaa 25 vuotta. Hänellä on Yoga Alliancen RYT-200, RYT-500 ja jatkokouluttajapätevyys. Hän on suorittanut v. 2016 tohtorintutkinnon uskontieteessä Åbo Akademissa, jossa hän on toiminut tutkijana Suomen Akatemian rahoittamissa projekteissa Viewpoints to the World (2011-2015) ja Young Adults and Religion in a Global Perspective (2015-2018). Hän on laatinut ja opettanut uskontotieteen maisterinopintojen hindulaisuuden ja buddhalaisuuden perusopinnot (Åbo Akademi ja Centret för Livslångt Lärande).
Janne on joogalehti Anandan perustajajäsen ja toimittaja ja kirjoittanut kirjan Inner Yoga (suom. Joogan sydän, Basam 2015). Joogaopettajia Janne on kouluttanut vuodesta 2005. Hän on toiminut koulutussuunnittelijana ja pääopettajana Belgian Bhaktivedanta Collegessa vuodesta 2017. Ruotsissa hän toteutti joogaopettajakoulutuksen Sodertäljessä vuosina 2015-2017. Hän on myös ohjannut joogaa kuntoutusryhmille Tukholmassa, Helsingissä ja Keravalla.
Kurssiohjelmassa Jannen erikoisalaa ovat opintosuunnitelmat, joogan filosofia ja meditatiiviset tekniikat. Hän on laatinut Yoga Alliancen hyväksymän joogafilosofian opintokokonaisuuden ja johtanut työryhmää, joka on kehittänyt Suomen ensimmäisen online-ympäristössä toteutettavan Yoga Alliancen hyväksymän opettajakoulutuksen.

● Emma Slow on porvoolainen jooga- ja meditaatio-ohjaaja. 20-vuotinen kokemus joogasta sisältää laajasti erilaisia harjoitusmuotoja, joista opettajapätevyyteen kuuluu Ananda Sevan 250-tuntisen opettajakoulutuksen, Slow Yoga-opettajakoulutuksen, sekä Yoga Alliancen E-RYT-200 -pätevyyden lisäksi Svastha joogaterapiakoulutus sekä Manav Rachna International University:n joogaterapia koulutus.
Vuodesta 2013 Emman kiinnostus on suuntautunut erityisesti joogan terapeuttiseen soveltamiseen fysioterapia opintojen myötä. Hän on suorittanut monipuolisesti opintoja joogaterapian parissa ja on mukana työryhmässä, joka aloitti Suomen ensimmäisen Svastha-joogaterapiakoulutuksen vuonna 2020.
Emman opetuskokemukseen sisältyy opettamista omalla salilla, kansalaisopistoissa, liikunta- ja joogasaleilla. Viime vuosina Emma on kouluttanut joogaopettajia Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Belgiassa ja Malesiassa. Emma viimeistelee fysioterapeutin opintoja. Näissä on painottunut psykofyysinen fysioterapia, jota hän on soveltanut joogaohjaamiseen mielenterveyskuntoutuksessa. Emma on kouluttanut joogaopettajia vuodesta 2014. Kouluttamisessa ja joogakursseilla hän painottaa toiminnallista anatomiaa ja fysiologiaa. Kolmen lapsen äitinä Emma erikoistunut raskauteen liittyviin haasteisiin ja niiden huomiointiin sekä opettamisessa että omassa harjoituksessa. Opetuksessaan Emma etsii yhteistyössä oppilaan kanssa yksilöllisiä ratkaisuja loukkaantumisten ja muiden terveydellisten haasteiden huomiointiin harjoittelussa.

● Anneli Rautiainen, jonka kokemus joogan eri tyyleistä ja opettamisesta on poikkeuksellisen laaja. Iyengarjoogassa Anneli on suorittanut 3. tason opettajatutkinnon ja kolmivuotisen joogaterapiakoulutuksen. Hän on opettanut joogaa B.K.S. Iyengarin perinnettä seuraten omassa joogastudiossaan Helsingissä vuodesta 2003. Iyengarjoogan ohella Anneli on suorittanut Suomen joogaopiston opettajatutkinnon.
Hän on myös kirjoittanut yhdessä Sonja Lumpeen kanssa kirjan ”Lempeän joogan voima” (ReadMe 2018). Annelin monipuoliseen kehonhallintaan ja tuntemukseen kuuluu myös tanssitaide ja koreografia.
Joogassa Annelin erityisosaamista on pedagogiikka ja opetussuunnitelmat. Hän on tuonut iyengarjoogan opettajakoulutuksen Suomeen.
Annelilla on tanssitaiteilijan ja tanssipedagogin pätevyys ja hän on työskennellyt koreografina TV-1 viihdeohjelmissa 80-luvulta lähtien ja tehnyt TV-käsikirjoituksia ja dokumenttiohjauksia.
Kurssilla Annelin erityisalaa ovat yksilöllisen ohjauksen korostaminen ja monipuolisen pedagogiiikan soveltaminen. Tähän sisältyy suullisen ohjauksen lisäksi erilaisten apuvälineiden käyttö, mielikuvien hyödyntäminen sekä keskittymisharjoitukset. Liikesanaston laajetessa jokainen löytää oman yksilöllisen työskentelytavan omaan harjoitukseensa ja luovaan ajatteluun, jonka kautta joogatuntien suunnittelu helpottuu.

● Iitu Leinonen, on vantaalainen joogaopettaja. Iitu on opettanut joogaa kymmenen vuoden ajan. Hänellä on Yoga Alliancen RYT-500 -pätevyys.
Iitulla on monipuolinen kokemustausta opettamisesta joogasaleilla, kansalaisopistoissa, kuntosaleilla, yrityksissä, tapahtumissa, yksityistunneilla, online- ja verkkokurssitoimintana, retriiteillä, resorteilla sekä järjestäen viikkotunti- ja työpajatoimintaa oman yrityksensä kautta. Joogaopettajien kouluttamisesta hänellä on kokemusta usean vuoden ajalta sekä Suomessa että kansainvälisissä koulutuksissa.
Koulutukseltaan Iitu on valtiotieteiden kandidaatti ja hän on valmistumassa maisteriksi Helsingin yliopiston viestinnän opintosuunnasta: pro gradu -tutkielmassaan hän tutkii terveys- ja hyvinvointiviestintää.
Joogaa opettaessaan Iitu korostaa toiston, pitkäjänteisyyden ja käytännön harjoitukseen panostamisen merkitystä. Kurssiohjelmassa Iitun erikoisalaa on asanaharjoituksen syventäminen sekä niin sanottu ’oma harjoitus’ eli harjoittelijan henkilökohtainen harjoitus ja joogan soveltaminen omassa arjessa.

Arviointi

Arvioinnin kuvaus
Koulutus arvioidaan hyväksytty – / hylätty -asteikolla.
Arviointi perustuu opintojakson osaamisvaatimusten saavuttamiseen. Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää riittävää tietoperustaa ja sen soveltamista.
Opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerit
• Opiskelija osaa kuvailla ja verrata toisiinsa eri joogasuuntauksiin soveltuvia asana- ja hengitysharjoituksia
• Opiskelija osaa luoda mielekkäitä joogaohjelmia, jotka edustavat eri joogatyyppejä
• Opiskelija osaa toimia joogaharjoitusten ohjaajana. Hän hallitsee myös riittävät turvallisuusnäkökohdat
• Opiskelija hallitsee ja soveltaa erilaisia oppilaan ohjauksen avustustekniikoita

Koulutuksesta voi saada suoritusmerkinnän Oma opintopolku -palveluun. Suoritusmerkintä voidaan antaa mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen hyväksytysti. Mikäli haluat suoritusmerkinnän anna ilmoittautumislomakkeella suostumus, että suorituksesi saa viedä valtakunnalliseen Koski-palveluun.

Kirjallisuus

Saat opiskeluun tarvittavan materiaalin koulutuksen aikana. Lisäkirjallisuutena suosittelemme:
• Janne Kontala: Joogan sydän; Yoga-sutra. Hiljaisen mielen tie.
• Sonja Lumme ja Anneli Rautiainen: Lempeän joogan voima

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus:
Emma Slow, emmaslow1@gmail.com

Koulutuksen järjestelyt, laskutus ja ilmoittautuminen
Koulutuskoordinaattori Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 25.8.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 26.8.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Koulutus toteutuu, mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä. Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Ota mukaan oma joogamatto, 2 kpl joogatiiliä ja joogavyö.

Koulutukseen osallistuvat voivat saada RYT-200H todistuksen suoritettuaan koulutuksen sisältämät kotitehtävät hyväksytysti, osallistumalla lähiopetuksiin sekä suorittamalla erillisen loppukokeen hyväksytysti. Erillinen loppukoe on vapaaehtoinen ja sen suorittaminen maksaa 160€.

Loppukoe pidetään 6.-7.9.2025
Loppukoe laskutetaan erikseen ennen kokeeseen osallistumista.

Hinta

2300 €

Laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä).

Ilmoittautumiset

25.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

 

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus