Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op, LUT, kesä 2025 (väyläryhmä 2024-2026)

Aika

01.05. – 31.08.2025

Opintojakso järjestetään kesällä 2025. Aikataulu tarkentuu.

Paikka

Etäopinnot Zoomin kautta.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot.

Kouluttajat

Tutkijaopettaja Markku Ikävalko
Tutkijatohtori Anna Vuorio

Suoritustapa

Zoom-luennot. Luentojen kokonaistuntimäärä 21 oppituntia.
Kurssin yksi luentokerta ns. omatoimiluento Moodlessa, jossa opiskelijat itsenäisesti tutustuvat annettuun materiaaliin ja tehtäviin.

Arviointi

Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä.

Kirjallisuus

1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta

Yksittäisen jakson hinta 200 euroa.

Ilmoittautumiset

30.04.2025 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen