Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus palvelumuotoiluun, 2 op, LY, syksy 2024

Kuvaus

Avoin ja maksuton verkkokurssi osoitteessa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/.

Kurssi on suoritettava ennen muita palvelumuotoilun perusopinnot kokonaisuuden kursseja.

Osallistuja saa kurssista sertifikaatinsähköpostiinsa kaikki verkkokurssin osiot ja tehtävät suoritettuaan. Suoritusmerkinnän saamiseksi toimi verkkokurssilla olevien ohjeiden mukaisesti.

Voit myös ilmoittaua mukaan maksuttomaan opintojen orientoivaan infotilaisuuteen 9.9.2024 klo 17.30-20:45 (Teams). Saat Teams-linkin infotilaisuuteen ilmoittautumalla tähän yksittäiselle jaksolle, jonka jälkeen voit päättää sitoudutko koko opintokokonaisuuden suorittamiseen. 

Infotilaisuuden vetää palvelumuotoilun opettaja FT Marjo Kamila.

Aika

09.09. – 26.09.2024

Paikka

Verkko-opetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– ymmärtää palvelumuotoiluun liittyvät peruskäsitteet ja -konseptit
– hahmottaa yleiskuvan palvelumuotoilusta ja sen soveltamismahdollisuuksista
– selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet osana erilaisia toimintaympäristöjä
– hahmottaa palvelumuotoilijan roolia ja osaamista osana kehittämisprojekteja.

Opintopisteet

2 op

Kouluttajat

Titta Jylkäs

Suoritustapa

Verkkokurssi, itsenäinen opiskelu. Opiskelija kirjautuu kurssille ja suorittaa kurssin haluamanaan ajankohtana. Ohjeistus kurssin suorittamiseen on osa verkkokurssia.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit hyväksytty/hylätty
Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Hyväksytty: Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Asiasta on muodostunut kokonaiskuva.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 8.9.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Maksuton

Ilmoittautumiset

08.09.2024 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen