Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op, LUT, syksy 2024 (väyläryhmä 2024-2026)

Kuvaus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija:
– osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
– osaa akateemisen raportoinnin perusteet
– osaa kehittää omia opiskelutaitojaan
– osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään
– osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
– osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.

Sisältö
Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Suoritustapa
Arviointi Hyväksytty / hylätty

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Aika

12.09. – 31.12.2024

Aikataulu:
12.9.2024 klo 16.15–18.15 aloitusluento, KTT Hanna Salojärvi, Zoom
20.9.2024 klo 16.30–19.30 akateeminen kirjoittaminen ja tiedonhaku -luento, LUT-tiedekirjaston asiantuntija ja KTT Jaakko Metsola, Zoom
Käyttäjän tietoturva, erillinen verkkokurssi Moodlessa, deadline tehtävien palautuksille: 13.10.2024 klo 23.59
Tiedonhaun perusteet, erillinen verkkokurssi Moodlessa, deadline tehtävien palautuksille: 27.10. klo 23.59
Lähdeviittaustehtävä Moodlessa, deadline: 3.11 klo 23.59
Opiskelutaidot & ajanhallinta -osa-alueen itseopiskelu ja tehtävät Moodlessa, deadline: 10.11. klo 23.59
Urasuunnittelu-osa-alueen itseopiskelu ja henkilökohtainen urasuunnitelma -tehtävä Moodlessa, deadline: 17.11. klo 23.59

Paikka

Verkko-opiskelu Moodlessa

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

KTT Hanna Salojärvi
KTT Jaakko Metsola
LUT-tiedekirjaston asiantuntija

Suoritustapa

Luennot 10 tuntia.
Itsenäinen työskentely

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen