Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Hyvinvointiopetus ja positiivinen pedagogiikka 20 op

Kuvaus

Hyvinvointiopetus ja positiivinen pedagogiikka 20 op on täydennyskoulutusohjelma, jossa osallistujat saavat kattavan koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen.

Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa (www.positiivinenoppiminen.fi).

Aika

20.09.2024 – 12.04.2025

Lähiopetuspäivät:

pe 20.9.2024 klo 13.00-20.00
pe 18.10.2024 klo 13.00-20.00
pe 15.11.2024 klo 13.00-20.00
la 14.12.2024 klo 10.00-17.00
pe 31.1.2025 klo 13.00-20.00
pe 14.3.2025 klo 13.00-20.00
la 12.4.2025 klo 10.00-17.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, esimerkisi koulukuraattoreille tai -psykologeille, opinto-ohjaajille, nuoriso-ohjaajille, sosiaalialan työntekijöille tai mielenterveyden parissa työskenteleville.

Tavoite

Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija osaa mm.
• analysoida, esitellä ja soveltaa positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmentavan vuorovaikutuksen sisältöjä, teorioita ja menetelmiä asiantuntevasti
• toteuttaa omaa opetustaan ja ohjaustaan positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä
• johtaa omaa hyvinvointiaan sekä soveltaa positiivisen psykologian tieteen mukaisia hyvinvointi-interventioita omaan elämäänsä
• suunnitella, kehittää ja luoda oppilaiden ikä- ja taitotasoon sopivia erilaisiin laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä tuntisuunnitelmia, opetustuokioita, oppisisältöjä ja oppitunteja
• suositella erilaisia hyvinvointi-interventioita ja -harjoituksia sekä vakuuttaa ammatillista ympäristöä hyvinvointitaitojen ja positiivisen pedagogiikan tärkeästä asemasta oppimisen tukena.

Lue tarkemmat osaamistavoitteet täältä.

Sisältö

Koulutuksen pääsisällöt ovat:
• Positiivisen psykologian teoria ja käytäntö
• Aikuisen hyvinvointi-interventiot
• Positiivisen pedagogiikan asenne
• Ratkaisukeskeinen valmentava vuorovaikutus ja opetus
• Laaja-alaiset hyvinvointitaidot
   ◦ Onnellisuustaidot
   ◦ Vahvuustaidot
   ◦ Läsnäolotaidot
   ◦ Tunnetaidot
   ◦ Ajattelutaidot
   ◦ Itsensäjohtamisen taidot
   ◦ Ihmissuhdetaidot
   ◦ Vuorovaikutustaidot
   ◦ Ratkaisemistaidot
   ◦ Tavoittelun ja unelmoinnin taidot

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii Susanna Heikari
– Kasvatustieteiden maisteri, KM
– Positive Education Oy:n osakas, kouluttaja ja kehittäjä
– Sertifioitu CFM-Mindfulnessohjaaja
– Luokanopettaja
– Steinerpedagogi
– MB Master Coach
– Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
– Hyvinvointiopetuksen kehittäjä
– Yli 10 vuoden kokemus opettajan ja kouluttajan työstä eri aihealueiden tiimoilta

Muita kouluttajia ovat Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen, Sanna Kumpu ja Päivi Kärki.

Suoritustapa

Koulutus koostuu 7 lähiopetuspäivästä sekä itsenäisestä opiskelusta verkko-opintoina.

Arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen lähikoulutuspäivien opetukseen ja työskentelyyn, kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen suorittaminen sekä aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn. Maksimissaan yhden lähiopetuspäivän poissaolo sallitaan, ja tämä poissaolo korvataan korvaavin tehtävin verkko-opintoina.

Koulutuksesta voi saada suoritusmerkinnän Oma opintopolku -palveluun. Suoritusmerkintä voidaan antaa mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen hyväksytysti. Mikäli haluat suoritusmerkinnän anna ilmoittautumislomakkeella suostumus, että suorituksesi saa viedä valtakunnalliseen Koski-palveluun.

Lisätietoja

Anne Prusila, puh. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 29.8.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 30.8.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

1790 €

Koulutuksen hinta sisältää verkko-opiskelumateriaalit, lähiopetuksen sekä Kukoistava kasvatus: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan ja Hyvinvointitaitojen Kukoistavan tehtäväkirjan.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 3 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

29.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus