Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Hankintatoimen perusteet 6 op, LUT, syksy 2024 (väyläryhmä 2024-2026)

Aika

12.09.2024 – 31.07.2025

Aikataulu:
to 10.10.2024 klo 16.30–20.30
pe 11.10.2024 klo 16.30–20.30
la 12.10.2024 klo 9.15–12.00

Moodle-tentit:
tentti ma 11.11.2024 klo 17–18.30
1. uusintatentti ma 13.1.2025 klo 17–18.30
2. uusintatentti ma 10.3.2025 klo 17–18.30

Paikka

Etäopinnot Zoomin kautta
Tentti Moodlessa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hankintatoimen ympäristön ja osaa analysoida hankintojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Opiskelija tuntee hankintaprosessin vaiheet, ymmärtää hankintojen kokonaiskustannusajattelua ja pystyy vertailemaan ja arvioimaan toimittajasuhteita.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Opintojakso sisältää hankintatoiminnan peruskäsitteet ja -prosessit. Jakson aikana perehdytään hankintatoiminnan tärkeisiin osa-alueisiin: hankintatoiminnan tavoitteet, kustannusvaikutus ja asema liiketoiminnassa, hankinnan organisointi, hankintaprosessi, sähköinen hankinta, perustyökalut (mm. TCO-malli ja ostosalkkuanalyysi), hankintastrategia ja ulkoistaminen, toimittajasuhteet ja verkostot.

Kouluttajat

Professori, TkT Jukka Hallikas

Suoritustapa

– Luentoja 12 tuntia
– Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen
– Tentti

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä: tentti. Harjoitustyö hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus

1. Iloranta, K., Pajunen-Muhonen H., Hankintojen johtaminen, ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2008 tai uudempi, Tietosanoma, 498 s.
2. Weele, A.J. van: Purchasing and Supply Chain Management, Analysis, Planning and Practise, 3. painos, 2002, Thomson, 363 s. tai 4. painos, 2005 (soveltuvin osin).
3. Luentomateriaali ja mahdollinen lisämateriaali.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

200 euroa (hinta jos osallistut vain tälle jaksolle)

Ilmoittautumiset

11.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Voit perua osallistumisesi maksutta mikäli teet perumisen viimeistään kurssin alkua edeltävänä päivänä. Mikäli perut osallistumisesi opintojakson jo alettua perimme maksua 50% kurssin hinnasta.

Kuuluu kokonaisuuteen