Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Eri ikäinen ihminen 5 op, kevät 2024

Aika

11.04. – 16.05.2024

to 11.4.2024 klo 17-19.15 Toimintakyky ja ICF sen kuvaajana
to 18.4. klo 17-19.15 Toimintakyky ja ICF sen kuvaajana jatkuu
to 25.4. klo 17-19.15 Esteettömyys, saavutettavuus ja apuvälineet
to 2.5. klo 17-19.15 Esteettömyys, saavutettavuus ja apuvälineet jatkuu
to 7.5. klo 17-19.15 Kohtaaminen ja vuorovaikutus ohjaustilanteessa
to 16.5. klo 17-20 seminaariesitykset, opintojakson päätös

Tavoite

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
– kuvata ihmisen fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen vaiheet eri ikäkausina ja niissä tapahtuvat muutokset
– soveltaa tietoa ja arvioida eri ikäisten suorituksia ja osallistumista (sisältää päivittäisten toimien apuvälineet, asunnonmuutostyöt ja esteettömyyden sekä saavutettavuuden) ICF-luokitusta hyödyntäen
– kohdata ja ohjata eri ikäisiä ihmisiä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Ihmisen elämänkaari. Kehityspsykologia. Toimintakyky ja ICF sen kuvaajana. Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus, kodin toimivuus sekä apuvälineet toimintakyvyn tukijoina. Kohtaaminen ja vuorovaikutus asiakastilanteissa Opintojakson sisällöt yhdistyvät asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen (ICF).

Kouluttajat

Mikko Harju

Suoritustapa

Verkko-opetus

Arviointi

Arvosteluasteikko 1-5, hylätty

Kuuluu kokonaisuuteen