Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Eläinten oikeudet -luentosarja (verkko)

Kuvaus

Tervetuloa mielenkiintoiseen luentosarjaan kuulemaan eläinten oikeuksista!

Luentosarjaan sisältyy kolme erillistä luentoa omalla teemalla toisiaan täydentäen.

 

Avainsanat: eläin, oikeus, lainsäädäntö, rikoslaki, hyvinvointilaki, eläinsuojelurikos

Aika

10.09. – 24.09.2024

10.9., 17.9., ja 24.9.2024

klo 17.00-19.00

Paikka

Reaaliaikainen etätoteutus verkossa Zoomilla tai Teamsilla.

Luennoista ei tule tallennetta.

Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille muutamaa päivää ennen koulutusta.

Verkkokoulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Sisältö

Luento ti 10.9.: Eläimen asema Suomen lainsäädännössä
Ihmisen hoidosta riippuvaiset eläimet rinnastetaan Suomessa varallisuusoikeudelliseen esineeseen: eläin on omistajansa omaisuutta ja eläimen omistaja voi myydä sen tai päättää eläimen lopettamisesta ilman eläinsuojelullista syytä. Eläimille ei ole lainsäädännössä säädetty oikeuksia eikä eläin ole oikeussubjekti. Ihmiselle on kuitenkin säädetty velvollisuuksia eläimiä kohtaan. Tämä näyttäytyy eri tavoin riippuen eläimen käyttötarkoituksesta. Vaikka eläintä pidetään varallisuusoikeudellisena omaisuutena, oikeuskäytännössä asia ei ole näin yksinkertainen.

Luento ti 17.9.: Eläinten hyvinvoinnin valvonta
Eläinten hyvinvoinnin valvonnassa voidaan käyttää tarvittaessa hallintopakkokeinoja eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Keinovalikoima uudessa eläinten hyvinvoinnista annetussa laissa on laajempi kuin vanhassa eläinsuojelulaissa. Uusi laki kuitenkin heikensi mahdollisuutta eläinten hyvinvoinnin valvontaan tietyin osin, muun muassa ihmisten perusoikeuksien painotuksen vuoksi.

Luento ti 24.9.: Eläimiin kohdistuneet rikokset
Eläinten hyvinvointisäännösten vastainen menettely on suurelta osin kriminalisoitu, osin rikoslaissa, osin hyvinvointilaissa. Hyvinvointilaissa säädetyt kriminalisoinnit laajenivat aikaisempaan verrattuna. Rikoslaissa säädetyt kriminalisoinnit puolestaan saavat sisältönsä hyvinvointilain aineellisesta sisällöstä. Siinä keskeistä on tarpeettoman kivun ja kärsimyksen aiheuttaminen. Luennolla käydään läpi myös oikeuskäytäntöä eläinsuojelurikosten rangaistuksista ja muista seuraamuksista.

Kouluttajat

Tarja Koskela, OTT, dosentti, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitos.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kesayliopisto@hamk.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
p. 044 7290 020
toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 1.9.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 2.9.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu, mikäli ilmoittautumisia tulee riittävästi määräaikaan mennessä.

Hinta

35 €

Ilmoittautumiset

01.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus