Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Draaman kirjoittaminen ja dramaturgiset rakenteet II, 5 op, TY, kevät 2025

Aika

01.01. – 31.07.2025

Kevätlukukausi 2025. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Lähiopetus järjestetään osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti.
Etäopetus Zoomin kautta.

Esitiedot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot

Tavoite

Opiskelija tuntee nykynäytelmää ja hahmottaa lajin moninaisia mahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa erilaisia dramaturgioita. Opiskelija osaa koostaa kirjoittamistaan kohtauksista perustellun kokonaisuuden.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssin kuluessa kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan kirjoitettua tekstiä myös käytännössä. Kurssilla luetaan neljä–kuusi nykynäytelmää sekä teos tai artikkeleita, jotka syventävät ja laajentavat opiskelijan käsitystä draamasta lajina ja tuovat esiin lajin monimuotoisuuden. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten kautta tutustutaan draamakirjoittamisen tekniikoihin.

Kouluttajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen sekä opettajan määräämät kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Arviointi

1-5/hylätty

Kirjallisuus

Lundan: Aina joku eksyy. Junkkaala: Kristuksen morsian. Sarkola: Perheenjäsen. Karhu: Prinsessa Hamlet. Leo: Ateria. Lonka: Toinen luonto. (Tai muita vastuuopettajan valitsemia näytelmiä. )

Aaltonen: Käsikirjoittajan työkalut. Junkkaala, Rasila: Ohjeita näytelmän lukemiseen (pdf), Numminen, Katariina; Kilpi, Maria 
& Hyrkkänen, Mari (toim.): Dramaturgiakirja – Kaikki järjestyy aina. Heinonen, Kivimäki, Reitala, Korhonen, Korhonen, Reitala, Aristoteles: Aristoteleen runousoppi – Opas aloittelijoille ja edistyneille. Rautavuoma ja Snicker (toim.) Näytelmän tulevaisuus. Puhetta laadusta. Reitala-Heinonen (toim.) Dramaturgioita. Snicker (toim.): Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Vacklin-Rosenvall-Nikkinen: Käsikirjoittamisen taito.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Pidätämme oikeuden opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen