Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia 5 op (verkko)

Kuvaus

Haluatko perehtyä hyvinvointiteknologian käyttöön (etä)palveluissa? Oletko halukas oppimaan, mitä on hyvinvointiteknologia ja sen sovellukset sekä etähoito sote-alalla?

Digitalisuudella ja teknologialla hyvinvointialoilla tarkoitetaan erilaisten sähköisten palveluratkaisujensuunnittelua ihmislähtöisesti. Digitaalisten kanavien ja teknologisten ratkaisujenvkäyttämistä osana laajempaa palvelukokemusta erilaisilla digitaalisilla alustoilla ja/tai teknologisten ratkaisujen avulla. Aiheeseen liittyviä toimintoja ovat esimerkiksi tekoäly,robotiikka ja teknologian muut ratkaisut.

Aika

02.09. – 10.10.2024

Opetukseen kuuluu kurssin aikana keskiviikkoisin opettajan pitämä ohjauskerta,
joka pidetään klo 17.00-18.30.

Ohjauskertoihin osallistuminen on vapaaehtoista ja ohjauskerrat tallennetaan.

Paikka

Kurssi suoritetaan itsenäisesti Skool-alustalla

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erityisesti hyvinvointialan ammattilaisille, jotka käyttävät arjessa digitaalisia palveluita. Kohderyhmänä ovat mm. sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat ja lähihoitajat.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle tuloksia tuova digitaalinen malli oman toiminnan ja työskentelyn organisoimiseen.

Opiskelija saa kurssilta konkreettisia esimerkkejä, joilla voi tehokkaasti hyödyntää jatkossa digitaalisten palveluita.

Sisältö

Koulutuksessa käsiteltävät teemat:

• Tekoälyn hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä
• Digitaalisen palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät
• Hyvinvointiteknologiaa ja digitaalisia työvälineitä koskeva lainsäädäntö ja ohjeistukset
• Miten tietosuoja ja turvallisuus huomioidaan hyvinvointiteknologian palveluissa
• Miten ohjaat ja neuvot asiakkaita/potilaita hyvinvointiteknologian käyttöön
• Mitä vaikutuksia hyvinvointiteknologialla on sinun työhösi

Kouluttajat

Paula Leppänen, opettaja ja yrittäjä.

Opiskelijoiden aiempia palautteita Paulasta:

“Paulalla on täysin poikkeuksellinen kyky yhdistää nopealla aikataulullaasioita, ja rakentaa niistä uniikkeja, toimivia kokonaisuuksia”.

“Paulalla on täysin uudenlainen ajattelutapa ja innovatiivinen taitoyhdistää opetuksessaan erilaisia asioita.”

Suoritustapa

Koulutus suoritetaan itsenäisesti skool-alustalla ajalla 2.9.-10.10.2024.

Lisäksi opiskelija voi osallistua kurssin ajalla keskiviikkoisin järjestettäviin ohjauskertoihin.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja toteutus:
Hämeen kesäyliopisto, kesayliopisto@hamk.fi

Ilmoittautuminen ja laskutus:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 18.8.2024 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 19.8.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

135 €

Ilmoittautumiset

18.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus