Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Business Design, 4 op, LY, syksy 2024

Kuvaus

Kurssin aikana tutustutaan liiketoiminnan ja muotoilualan kytköksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Käydään läpi business design sekä design management termit ja niiden erilaiset käyttöyhteydet. Tutustutaan erilaisiin muotoilutoiminnan mittareihin ja kypsyysmalleihin.

Huomioithan, että MOOC1001V24 Johdatus palvelumuotoiluun, 2 op jakso pitää olla käytynä ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Aika

27.09. – 02.11.2024

Pe-la 10.-11.2.2023
pe klo 17-21 ja la 930-16.30

Ma 13.2., ke 15.2. ja pe 17.2.2023
klo 17-20.30.

Reaali-aikaista etäopetusta yhteensä 28 opetustuntia.

Muutokset aikatauluissa mahdollisia.

Paikka

Reaali-aikainen etäopetus Teamsilla, luentoja ei tallenneta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– hahmottaa, miten muotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ketterästi
– selittää liiketoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja muotoilun kytkökset ja kehittymisen eri vuosikymmenillä
– kuvata strategista muotoilua sekä markkinointia
– tunnistaa muotoilun haltuun ottamisen kehitysvaiheet yrityksissä

Opintopisteet

4 op

Kouluttajat

KT Maijastiina Jokitalo

Suoritustapa

Luennot (28 h) sekä itsenäinen työskentely, essee/esittely ja perehtyminen kirjallisuuteen (80h).

Arviointi

1-5/hylätty

Kirjallisuus

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy

Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 15.9.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

170 euroa

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 160 euroa.

– Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 10 euroa. Maksetaan suoraan Lapin avoimeen yliopistoon. Maksuohjeistus toimitetaan infokirjeen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

15.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kuuluu kokonaisuuteen