Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Asiantuntijan viestintätaidot 4 op, syksy 2023

Aika

05.09. – 31.12.2023

ti 5.9.2023 klo 16.30–20.00 (4,5 t)
to 7.9. klo 18.00–19.30 (2 t)
ti 12.9. klo 16.30–20.00 (4,5 t)
ke 20.9. klo 18.00–19.30 (2 t)
ke 27.9. klo 16.30–20.00 (4,5 t)
ti 3.10. klo 16.30–20.00 (4,5 t)
to 5.10. klo 18.00–19.30 (pienryhmätapaamiset)
ti 10.10. klo 17.00–19.30 (pienryhmätapaamiset)
to 12.10. klo 18.00–20.00 (2,5 t)
pe 13.10. klo 16.30–19.00 (3,5 t)

Opetustunnit 28,5 Zoomin välityksellä.

Tehtävät: viestijäkuva-analyysi (yksilötehtävä), verkkosivuston analyysi (yksilötehtävä), artikkelin referaatti (yksilötehtävä), suullinen esitys (ryhmätehtävä), palaute toisen opiskelijan tekstistä (yksilötehtävä)

Tavoite

Opintojakson osaamistavoitteet
Tavoitetaitotaso: C2

Opiskelija osaa
– eritellä ja arvioida viestintäosaamistaan sekä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta viestintätaitojensa kehittämisessä
– toimia tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän ja oman ammattialansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa (teksti-, esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot)
– ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan/vuorovaikutuskumppanin, tilanteen ja alansa vaatimukset
– viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
– kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa asiantuntijuuttaan ja ammattitaitoaan (halu ja motivaatio viestintätaitojen jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen).

Opintopisteet

4 op

Kouluttajat

Eveliina Korpela, FT, suomen kielen ja viestinnän lehtori

Suoritustapa

Reaaliaikainen verkko-opetus Zoomissa 28,5 tuntia.
Itsenäiset tehtävät ja ryhmätehtävät.

Arviointi

Arviointiasteikko 1-5 / hylätty

Kuuluu kokonaisuuteen