Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op, kevät 2024

Aika

09.01. – 25.02.2024

ti 9.1.2024 klo 16.00-18.00 Aloitusinfo ja anatomia ja fysiologia 1luento (zoom)

to 11.1. klo 16.00-17.30 anatomia ja fysiologia 2 luento (zoom)

ti 16.1. klo 16.00-17.30 anatomia ja fysiologia 3 luento (zoom)

to 18.1. klo 16.00-17.30 anatomia ja fysiologia 4 luento (zoom)

pe 26.1.-su 28.1. anatomia ja fysiologia 1 tentti avoinna Moodlessa, kesto 1h

ke 31.1. klo 16.00-17.30 anatomia ja fysiologia 5 luento (zoom)

to 8.2. klo 16.00-17.30 anatomia ja fysiologia 6 luento (zoom)

ti 13.2. klo 16.00-17.30 anatomia ja fysiologia 7 luento (zoom)

pe 23.2.-su 25.2. anatomia ja fysiologia 2 tentti avoinna moodlessa, kesto 1h

Lähiopetus Lahti:
la 10.2. klo 9.00-15.00 Ensiapu/potilaan tutkimisen perusteet harjoitustunnit. Paikka: Mukkulankatu 19, Lahti

Verkkoluennot vapaaehtoisia, harjoituspäivä pakollinen.

Tavoite

Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet

1. osio:

Solut, kudokset, iho ja veri
Hengityselimistö
Verenkiertoelimistö
Virtsaneritysjärjestelmä
Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

2. osio:

Ruoansulatusjärjestelmä
Aineenvaihdunta- ja puolustusjärjestelmät
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenteelliset perusteet
Ääreis- ja keskushermoston rakenne ja toiminta
Aistitoiminnot
Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

Opiskelija osaa toteuttaa potilaan tutkimisen perustaitoja:
ABCDE, ensiarvio, tarkennettu tilanarvio NEWS, lapsi/aikuinen

Opiskelija osaa toteuttaa peruselvytystä:
Peruselvytys, lapsen ja vauvan PPE Potilaan kohtaaminen, tajuttoman ensiapu
Siirrot, hypotermia, haavojen sitominen
Vierasesine hengitysteissä
Vammojen ensiapu
Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksissa

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Mira Korvenoja Terveysalan lehtori, TtM, eh

Suoritustapa

Verkkoluennot, itsenäinen opiskelu, tehtävät moodle-oppimisympäristössä, verkkotentit ja harjoitustunnit.

Pakollinen läsnäolo on harjoitustunneilla, verkkoluennoilla ei ole läsnäolopakkoa.

Kirjallisuus

Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, WSOY 2007 tai uudempi Niested ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia, WSOY 2009 tai uudempi Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, Sanoma Pro, 2019. Ensiavun osuuden materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Kuuluu kokonaisuuteen