Luentosarja

Hyvinvointi ekologisena kysymyksenä

Kaikille avoin Studia Generalia -luentosarja keväällä 2022

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos tarjoaa keväällä 2022 Studia Generalia -luentosarjan kestävään hyvinvointiin liittyen. Kaikille avoimet ja maksuttomat luennot toteutetaan yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa. Luentosarja on osa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehtoa, jossa yhdistyvät entiset sosiologian ja sosiaalipedagogiikan maisteriohjelmat. Luennoitsijoina on joukko maamme parhaita kestävän hyvinvoinnin asiantuntijoita.

Etäluentotilaisuuden kesto on 1–1,5 tuntia. Huom. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua.

Lisätietoja luentosarjasta antavat Arto O. Salonen (arto.salonen@uef.fi) ja Sanna Ryynänen (sanna.ryynanen@uef.fi).


SISÄLTÖ

11.4 klo 13.00 Jussi Ahokas: Hyvinvoinnit vastakkain? Ekologisen jälleenrakennuksen etiikasta.

Yhteiskunnilta vaaditaan tulevina vuosikymmeninä nopeaa kestävyyssiirtymää nykyisistä tuotanto- ja kulutusrakenteista ekologisesti kestäviin rakenteisiin. Usein hyvinvointi ymmärretään tämän päivän inhimillisenä hyvinvointina, mutta laajentamalla käsitettä tulevaisuuden hyvinvointiin ja luonnon hyvinvointiin kestävyyssiirtymän eettiset periaatteet muuttuvat. Tässä luennossa käsitellään eri hyvinvointien ristiriitaisuuksia ja suhdetta ekologiseen jälleenrakennukseen.

Jussi Ahokas on ekonomisti ja poliittisen talouden tutkija BIOS-tutkimusyksiköstä.

Osallistu luennolle tästä: www.uef.zoom.us/j/64006836999

21.4. klo 13.00 Elisa Aaltola: Eettisesti kestävä eläinsuhde inhimillisen hyvinvoinnin lähteenä

Eläinsuhteemme on monin tavoin ristiriitainen. Luennolla tarkastellaan tämän ristiriitaisuuden taustatekijöitä ja tarjotaan perusteita eettisesti kestävämmän eläinsuhteen rakentamiselle. Samalla luennolla nostetaan esille tavat, joilla eläinsuhde parhaimmillaan edesauttaa myös inhimillistä hyvinvointia.

Elisa Aaltola on filosofi ja eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Turun yliopistosta. Aaltola on pitkään tutkinut eläinfilosofiaa, ja hänen aihetta koskeviin kirjoihinsa lukeutuvat esimerkiksi Me ja muu eläimet: Uusi maailmanjärjestys (toim. yhdessä Birgitta Wahlbergin kanssa, 2020), Häpeä ja rakkaus: ihmiseläinluonto (2019), Eläimet yhteiskunnassa (toim. yhdessä Sami Kedon kanssa, 2015), Johdatus eläinfilosofiaan (toim. 2013) ja Eläinten moraalinen arvo (2004).

Osallistu luennolle tästä: www.uef.zoom.us/j/61736812829

26.4. klo 13.00 Suvi Salmenniemi: Kestävä hyvinvointi ekokriisin aikakaudella

Luennolla tarkastellaan kestävää hyvinvointia hoivan, uusintamisen ja uupumuksen näkökulmista. Aihetta lähestytään feministisen sosiaalisen uusintamisen ja kriittisen teorian nykykeskustelujen kautta.

Suvi Salmenniemi on sosiologian professori Turun yliopistossa. Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet -tutkimushanketta.

Osallistu luennolle tästä: www.uef.zoom.us/j/64216044007

3.5. klo 13.00 Tuuli Hirvilammi: Kestävä hyvinvointi yhteiskuntapoliittisena tavoitteena 

Luennolla tarkastellaan globaaleja kestävyyshaasteita ja niiden yhteyttä hyvinvoinnin edellytyksiin. Sen lisäksi käsitellään kestävän hyvinvoinnin ja ekohyvinvointivaltion käsitteitä sekä hahmotellaan, minkälainen yhteiskuntapolitiikka voisi tukea nykyistä paremmin kestävän hyvinvoinnin tavoitteita.

Tuuli Hirvilammi on sosiaalipolitiikan tutkija Tampereen yliopistossa, jossa hän tutkii kestävää hyvinvointia ja siirtymää kohti ekohyvinvointivaltiota ORSI-tutkimushankkeessa.

Osallistu luennolle tästä: www.uef.zoom.us/j/69092862582

12.5. klo 13.00 Eva Heiskanen: Kestävän kulutuksen rooli hyvän tulevaisuuden rakentumisessa

Tarkastelen tällä luennolla mahdollisuuksia sovittaa kulutus luonnon kantokyvyn puitteisiin. Pohdin myös kulutuksen sosiaalisia vaikutuksia kuluttajiin ja hankintaketjussa työskenteleviin sekä mahdollisia muutospolkuja kapitalistisen järjestelmän erilaisissa alueellisissa muodoissa ja alakulttuureissa. Haastan osallistujat pohtimaan erilaisten vaihtoehtojen toteutumisen mahdollisuuksia.

Eva Heiskanen toimii professorina Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Hän on tutkinut ja opettanut kestävän kulutuksen erilaisia tutkimusperinteitä, sosiaalisen ja teknisen muutoksen ajureita ja esteitä erityisesti ilmasto- ja energiapolitiikassa.

Osallistu luennolle tästä: www.uef.zoom.us/j/67945316769

19.5 klo 13.00 Marja Innanen: Uusi kansallinen kestävän kehityksen strategia – väline yhteiskunnallisen kestävyysmurroksen tekemiseen

Strategia ei ole vain sanahelinää; se on kestävän kehityksen toimikunnan tahtotila ja tavoitteisto toivotusta tulevaisuudestamme. Strategia sisältää konkreettisten tavoitteiden lisäksi tunnistetut tekemisen paikat, joissa toimintamme pitää muuttua, jotta globaalit kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat. Strategian ydinkysymys on, kuinka suomalaisten hyvinvointi saadaan mahtumaan luonnon kantokyvyn rajoihin.

Marja Innanen toimi kestävän kehityksen toimikunnan apulaispääsihteerinä (2013-2022) ja on Global Compact Network Finlandin pääsihteeri 1.4.2022 lähtien.

Osallistu luennolle tästä: www.uef.zoom.us/j/68243863019

Huom. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.


Luentosarjan toteuttaa: Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja Snellman-kesäyliopisto