Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Opinnoissa tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiin perusteorioihin ja työelämän aihealueisiin. Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista, joista muodostetaan 25 opintopisteen kokonaisuus. Opinnot on suoritettavissa joustavasti verkko-opintoina lukuvuoden 2024-2025 aikana. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä. Verkko-opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia Zoomin kautta. Tuutoroinnin aikataulu tarkentuu.

Aika

01.08.2024 – 31.07.2025

Opinnot järjestetään lv. 2024-2025.

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Tavoite

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Työ- ja organisaatiopsykologia on vapaa sivuaine Itä-Suomen yliopistossa.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op, jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Opintojaksojen kuvaustiedot näet alla olevista linkeistä. 

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA: TEORIOITA JA KÄYTÄNTÖJÄ

Lisäksi valinnaisia opintoja 20 op:

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT

TYÖSTÄ HYVINVOINTIA

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ I

ORGANISAATIOJOHTAMINEN JA SEN ERITYISKYSYMYKSET

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I

Opinnot on suoritettavissa joustavasti itsenäisinä verkko-opintoina koko lukuvuoden ajan.

Tutustu myös Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen INFOTALLENTEESEEN (n. 40 min.), jossa käydään läpi opintoja ja niiden suorittamisesta.

Työ- ja organisaatiopsykologian ja psykologian oppaineiden syksyn yhteinen opintoinfo (lyhyesti opintojen esittelyä, opiskeluun ja opintojen aloitukseen liittyviä käytänteitä yms.) pidetään Zoomin välityksellä ma 19.8.2024 klo 17-18.30 https://uef.zoom.us/j/9373649613 Infoon ei tarvitse ennakkoilmoittautua.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina.

Arviointi

Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille. Tee ilmoittautuminen tältä sivulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille, tee ilmoittautuminen sivun lopussa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Opiskelijalle lähetetään opiskelun aloitusohjeet elokuussa 2024 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojen hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 170 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä opintokokonaisuutta koskeva maksu on 9 euroa / opintopiste. Hinta on voimassa 30.11.2024 asti. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa maksu on 12 e / op.

Yksittäisten opintojaksojen hinta:
– Kesäyliopiston perimä osuus 45 euroa
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 12 e / op.

Ilmoittautumiset

30.04.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 11.8.2024 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun. Tee peruutus kirjallisesti ilmoittamalla siitä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon: toimisto@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset