Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan.

Opinnot on suoritettavissa joustavasti verkko-opintoina lukuvuoden 2024-2025 aikana. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä.

Verkko-opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia Zoomin kautta.
Tuutoroinnin aikataulu tarkentuu.

Aika

01.08.2024 – 31.07.2025

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä. Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Esitiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op suositellaan suoritettavaksi ennen työ- ja organisaatiopsykologian aineopintoja 35 op. Aineopintoja voi myös suorittaa yksittäisinä opintojaksoina. Aineopintokokonaisuudesta ei voi saada todistusta ilman, että perusopinnot ovat myös suoritettuina.

Tavoite

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan.

Opintopisteet

35 op

Sisältö

Aineopinnot koostuvat vapaavalintaisista opintojaksoista 27 op ja opintojen loppuvaiheessa suoritettavasta teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II kuuluvasta pakollisesta/kaikille yhteisestä opintojaksosta Projektityö 8 op.

Opintojaksojen kuvaustiedot näet alla olevista linkeistä. 

Kaikille yhtyeinen/pakollinen opintojakso 8 op (suoritetaan opintojen loppuvaiheessa):

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS II

Projektityö 8 op

Lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia opintoja 27 op:

TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

Viestintä ja vuorovaikutus muutosprosessissa 3 op

Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä 3 op

Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

YKSILÖN JOHTAMINEN

Johtamisen psykologia 3 op

Luottamus ja johtajuus 6 op (ent. Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op, johtamisen ja markkinoinnin oppiaineen opintojakso)

TYÖELÄMÄN MUUTOS JA HYVINVOINNIN TEKIJÄT

Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op

Positiivinen työpsykologia 3 op

Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op

Työelämäohjaus 1 3 op

Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen 2 op (kevät 2025, opiskelijakiintiö, edeltävät opinnot)

Organisatorinen ergonomia 5 op (kevät 2025, ergonomian oppiaineen opintojakso)
Kognitiviinen ergonomia 1, 5 op (kevät 2025, ergonomian opintojakso)

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ II

Ikävoimaa työhön 3 op­­­

Sukupuoli ja muut sosiaaliset erot työelämässä 3 op

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa koko aineopintokokonaisuuden 35 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II: Projektityö tulee sisältyä kokonaisuuteen. Se suositellaan tehtäväksi opintojen loppuvaiheessa/viimeisenä opintojaksona. Lisäksi opiskelija valitsee kokonaisuuteen yhteensä 27 opintopistettä valinnaisista opintojaksoista, valinnaisten opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa.

Mikäli opiskelijalla on toisessa opintokokonaisuudessa/muissa opinnoissa suoritettuna työ- ja organisaatiopsykologian aineopintojen valinnaisia opintojaksoja, niitä ei voi käyttää uudelleen työ- ja organisaatiopsykologian aineopintokokonaisuuteen vaan opiskelijan on valittava toinen valinnainen opintojakso.

Opinnot on suoritettavissa joustavasti itsenäisinä verkko-opintoina koko lukuvuoden ajan.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Verkko-opintojen tueksi järjestetään tutorointia Zoomin välityksellä.

Arviointi

Opintojaksot arvioidaan asteikoilla 0-5 tai hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Ilmoitettu oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille. Tee ilmoittautuminen tältä sivulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille, tee ilmoittautuminen sivun lopussa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Opiskelijalle lähetetään opiskelun aloitusohjeet elokuussa 2024 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojen hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 170 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu on 12 e / op.

Yksittäisten opintojaksojen hinta:
– Kesäyliopiston perimä osuus 45 euroa
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 12 e / op.

Ilmoittautumiset

30.04.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 11.8.2024 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun. Tee peruutus kirjallisesti ilmoittamalla siitä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon: toimisto@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset