Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2), 30 op, verkko-opinnot, lv. 2024-2025, UEF

Kuvaus

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -opintokokonaisuudessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Opintokokonaisuus on suoritettavissa paikkakunnasta riippumatta etänä.

Avoimen yliopiston kautta S2-opintokokonaisuuden ensisijainen kohderyhmä ovat koulutus- ja opetusalalla työskentelevät, jotka kohtaavat työssään S2-oppijoita, sekä esimerkiksi asioimistulkit, koulutus- ja opetusalalla työskentelevät sekä muut monikulttuurisissa työympäristöissä työskentelevät.

Tämä on perusopintojen tasoinen erillinen sivuainetarjontaan kuuluva opintokokonaisuus.

HUOM. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuusvaatimukset löytyvät asetuksesta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tietoa löytyy myös Suomenopettajat ry-ammattijärjestön sivuilta.

Kokonaisuuden menestyksekäs suorittaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa (EVK:n taitotaso B2-C1, jos äidinkieli ei ole suomi). Opintokokonaisuutta ei ole tarkoitettu suomen kielen kurssiksi. Mikäli olet kiinnostunut suomen kielen alkeiden opiskelusta, on Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opetustarjonnassa suomen kielen opintojaksoja, joista voit lukea lisää sivuiltamme.

S2-opinnot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Kokonaisuus on suoritettavissa etäopiskeluna.

S2-opintokokonaisuus 30 op koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot:

2121516 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op luento- ja harjoituskurssi verkkoympäristössä ajalla 9.9.2024-3.3.2025

2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op oppimistehtävät suoritettavissa ajalla 1.8.2024-30.7.2025

2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op oppimistehtävät suoritettavissa ajalla 1.8.2024-30.7.2025

Valinnaiset opintojaksot, valitse kaksi seuraavista:

2121514 Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op oppimistehtävät suoritettavissa ajalla 1.8.2024-30.7.2025

2121509 Harjoittelu 5 op monimuoto-opinnot suoritettavissa ajalla 1.8.2024-30.7.2025

2121515 S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5 op verkkokurssi ajalla 27.1.-31.5.2025

Tutustu S2-opintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Pepin opinto-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla ”Ajoitus lukuvuosittain”-valikosta ”Ajoitus lukukausittain”-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen. Opintokokonaisuuden suorittamisen voi aloittaa koska tahansa lukuvuoden aikana.

Aika

01.09.2024 – 30.07.2025

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston kautta opintoihin osallistuvien ensisijainen kohderyhmä ovat koulutus- ja opetusalalla työskentelevät, jotka kohtaavat työssään S2-oppijoita sekä esimerkiksi asioimistulkit, koulutus- ja opetusalalla työskentelevät sekä muut monikulttuurisissa työympäristöissä työskentelevät.

HUOM. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuusvaatimukset löytyvät asetuksesta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tietoa löytyy myös Suomenopettajat ry-ammattijärjestön sivuilta.

Itä-Suomen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille S2-opinnot ovat vapaa sivuaine (1.1.2021 lähtien) – tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua opintojaksoille suoraan Peppi-opintotietojärjestelmässä.

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

– tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
– osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
– tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
– on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Kokonaisuuden suoritettuasi osaat katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja tunnistat kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä.

Opintopisteet

30 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Voit ilmoittautua koko opintokokonaisuudelle tai yksittäisille opintojaksoille. Tee ilmoittautuminen tältä sivulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Mikäli haluat osallistua yksittäisille opintojaksoille, tee ilmoittautuminen sivun lopussa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Opiskelijalle lähetetään opiskelun aloitusohjeet elokuussa 2024 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojen hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu on 12 euroa / opintopiste. Halutessasi voit ilmoittautua kerralla kaikille pakollisille opintojaksoille, tässä tapauksessa hinta on 9 e / op, hinta on voimassa vain 11.9. saakka. Tämä jälkeen hinta pakollisillekin opintojaksoille on 12 e / op.

Kesäyliopisto lähettää maksuohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

01.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 11.8.2024 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun. Tee peruutus kirjallisesti ilmoittamalla siitä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon: toimisto@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset