Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiologisia näkökulmia suomalaisen koulutuksen kulttuureihin 5 op, lv. 2024 – 2025, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiologian perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Aika

01.08.2024 – 30.07.2025

Esitiedot

Sosiologian perusteet (5 op)

Tavoite

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee suomalaista koulua käsittelevän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lähtökohtia ja analyyseja.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kriittinen ajattelu.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Taru Ollikainen

Suoritustapa

Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-ympäristössä syys- tai kevätlukukaudella.

Opintojakson suorittaminen vaatii sosiologian peruskäsitteistön hallintaa sekä itsenäistä ja tutkimuksellista työotetta. Opintojaksolla osa aineistosta kerätään itse, joten sen suorittaminen edellyttää omatoimista perehtymistä opintojakson aihepiiriin. Kurssilla hyödynnetään erilaisia sosiologisia työtapoja, jotka muodostavat mielekkään pedagogisesti suunnitellun opintokokonaisuuden.

Vaihtoehtoisten oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.).

Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.

Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.7.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, opintojakson hyväksytty suoritus koostuu omatoimisesta kirjallisuuteen ja oppimateriaaleihin perehtymisestä sekä oppimistehtävien kirjoittamisesta.

Kirjallisuus

Kaksi kirjaa kohdasta a) ja yksi kirja kohdasta b):

Kohta a)

– Käyhkö, M. Siivoojaksi oppimassa, 2006.
– Paju, P. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana, 2011.
– Souto, A-M. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista, 2011.
– Kosonen T. Opiskeleva ammattimies, yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tutkimus ammatilliseen koulutukseen osallistuvista työläismiehistä, 2016.

Kohta b)

– Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus, 2019.
– Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot, 2013.
– Saarinen, J., Ojala, H. & Palmu, T. (toim.) Eroja ja vaarallisia suhteita. Keskustelua feministisestä pedagogiikasta, 2014.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

31.05.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen