Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiologian teoriakirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op, lv. 2024 – 2025, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiologian perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Opintojaksolla perehdytään sosiologiseen ajatteluun ja teoriaan sekä sosiologian erilaisiin tapoihin jäsentää yhteiskuntaa erilaisista näkökulmista käsin.

Aika

08.08.2024 – 30.07.2025

Esitiedot

Sosiologian perusteet (5 op)

Tavoite

Opintojakson käytyään opiskelija tietää mitä sosiologinen ajattelu on sekä tuntee yhteiskunnan ja inhimillisen vuorovaikutuksen luonnetta eri tavoin tarkastelevia sosiologisia teorioita ja käsitteitä.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Terhi Halonen

Suoritustapa

Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-ympäristössä syys- tai kevätlukukaudella.

Vaihtoehtoisten oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.).

Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.

Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.7.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, opintojakson hyväksytty suoritus koostuu omatoimisesta kirjallisuuteen ja oppimateriaaleihin perehtymisestä sekä oppimistehtävän kirjoittamisesta.

Kirjallisuus

– Aro, J. & Jokivuori, P. Klassinen sosiologia ja moderni maailma, 2010.
– Bauman, Z. Sosiologinen ajattelu, 1997 (tai uudempi painos).
– Mills, C. W. Sosiologinen mielikuvitus, 2015.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

31.05.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen