Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Palvelujärjestelmän kehittäminen ja tuottavuuden johtaminen 6 op, ​1.4.2025 – 28.5.2025, UEF

Kuvaus

Ajankohta: Verkko-opinnot ajalla 1.4. – 28.05.2025.

Luennot: 29.4.2025 klo 12-16, etäosallistuminen (vapaaehtoinen osallistuminen).

Seminaari: 22.5.2025 klo 8-16, etäosallistuminen, pakollinen läsnäolo 100 %.

Suoritustapa: Tutkinto- ja avoimen yliopiston opiskelijat (162 t): Luento/luentotallenteet (10t), luentotentti (2t), oppimistehtävät, omatoiminen ja ryhmätyöskentely (142 t) ja seminaarityöskentely (8t)

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua mahdollisimman pian opintojakson alkaessa. Kirjautumisohjeet lähetetään opiskelijasähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikoilla hyväksytty/hylätty ja 0-5 seuravasti: Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun hyv-hyl, luentotentti arvioidaan asteikolla 0-5, oppimistehtävät kokoava työ arvioidaan asteikolla 0-5, seminaarissa läsnäolopakko.

Esitietovaatimukset: Hoitotyön johtamisen taustateoriat, Vetovoimaisen organisaation johtaminen. Ilmoittautuminen voidaan hyväksyä jos opintojakso Hoitotyön johtamisen taustateoriat 5 op on suoritettuna ja suoritus kirjattu Peppiin sekä opintojakso Vetovoimaisen organisaation johtaminen 5 op on suoritettu tai parhaillaan suoritettavana.

Kirjallisuus:

E-kirjat ja materiaalit

Sowcik, M., Andenoro, A. C., & McNutt, M. (2015). Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts, and Emerging Trends. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

Viitala R., & Jylhä E. 2019. Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Business, Edita. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu. Luvut 4 ja 5.

Tieteelliset artikkelit, raportit

Vollmar, H. C., Ostermann, T., & Redaèlli, M. (2015). Using the scenario method in the context of health and health care–a scoping review. BMC Medical Research Methodology, 15(1), 1-10.

Muu opintojakson aikana ilmoitettu materiaali

Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Aika

01.04. – 28.05.2025

Opintopisteet

6 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje elokuussa.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojen hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä opintokokonaisuutta koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

16.03.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 16.3.2025. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 17.3.2025.

• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen