Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Muutoksen johtaminen 6 op, lv 2024-2025, UEF

Kuvaus

Opintojakso on aineopintotasoinen. Opintojakso kuuluu Johtamisen perusopintoihin ja Johtaminen aineopintoihin.

Sisältö: Organisaatioiden muuttaminen ja kehittäminen, muutosjohtamisen lähestymistavat. Muutos ja resilienssi organisaation ja johtamisen ilmiöinä. Muutosjohtamisen ajankohtaiset teemat ja kysymykset.

Aika

07.08.2024 – 31.07.2025

Esitiedot

Suosituksena Johtamisen perusteet 6 op tai vastaavat tiedot.

Tavoite

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa tunnistaa muutosprosessien keskeiset tekijät, vaiheet ja kipukohdat, tunnistaa megatrendejä, muutos- ja kehittämisprosesseja ja niiden johtamista organisaatioissa sekä osaa määritellä muutoksen käsitteen, muutosjohtamiskeskustelun teoreettiset juuret ja keskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiseksi. Opiskelija osaa myös analysoida ja kuvata muutosjohtamisen tutkimusaluetta sekä osaa soveltaa muutokseen liittyvää tutkimustietoa käytäntöön havainnollistamalla ja arvioimalla todellista tai kuvitteellista tapausta.

Geneeriset taidot: Johtaminen ja kehittäminen, kestävyys ja vastuullisuus, oman asiantuntijuuden kehittäminen

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Esa Hiltunen, Pia Heilmann

Suoritustapa

Harjoitustyö. Itsenäinen työskentely 162 t.

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina perehtymällä oppimateriaaliin ja palauttamalla oppimistehtäviä. Opiskelu on täysin itsenäistä. Akateeminen opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, hyviä opiskeluvalmiuksia sekä suunnitelmallisuutta. Opintojaksolla on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista valitset itsellesi sopivan. Uusiminen tai korottaminen tapahtuu myös lukuvuodelle määrättyinä ajankohtina. Huomioi suoritusajankohdat opintojen suunnittelussa.

Oppimistehtävän palautuspäivät lukuvuonna 2024-2025: 15.10.2024, 26.11.2024, 4.3.2025, 6.5.2025, 31.7.2025

Arviointi

Opintojakson verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

– McCalman, J., Paton, R. A. & Siebert, S. 2016. Change man-agement: A guide to effective implementation. London: Sage
– Powley, Edward H., Barker Caza Brianna and Caza Arran eds., Research Handbook on Organizational Resilience (2020)
– Kotter, J. P. & Cohen, D. S. 2002. Heart of change: Real-life stories of how people change their organizations. Boston, Mass.: Harvard Business School Press
– Artikkelit ja muu materiaali/ Articles and other material

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

18.05.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen