Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Motivoiva haastattelu muutostyöskentelyssä 3 op (verkko)

Kuvaus

Koulutuksessa opit motivoivaa ja innostavaa vuorovaikutusta, joka mahdollistaa myönteistä ja psykologisesti turvallista ilmapiiriä niin, että ihmiset kokevat tulevansa kuulluksi. Motivoivalla ja arvostavalla kommunikaatiotyylillä opit oivalluttamaan ja osallistamaan niin, että yhteistyö mahdollistuu. Näin opit ennaltaehkäisemään ristiriitoja ja vastarintaa ja vaikuttamaan myönteisen muutoksen käynnistämiseen.

Koulutus pohjautuu itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan, oman elämän asiantuntijuutta arvostavaan ja myönteistä mielenterveyttä edistävään viitekehykseen, jonka tavoitteena on vahvistaa toimijuuden kokemusta, sekä pystyvyysuskoa ja toiveikkuutta. Tämän viitekehyksen mukaisesti ongelmiin on löydettävissä ratkaisujen alkuja omista kokemuspohjista, joista kumpuavat vahvuudet ja voimavarat on mahdollista tunnistaa ja hyödyntää systemaattisen työskentelyn avulla.

Aika

24.09. – 05.12.2024

Etäkoulutuspäivät

24.-25.9.2024 klo 9-16
4.11.2024 klo 9-16
5.12.2024 klo 9-16

Paikka

Koulutus toteutetaan etäopetuksena Zoomin kautta.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali, -terveys, – ja kasvatusalan ammattilaisille sekä muille ihmissuhde, – ja vuorovaikutustyön ammattilaisille esim. työnohjaajat, valmentaja, coachit ja business-coachit, esihenkilöt ja HR-ammattilaiset, jotka tarvitsevat käytännönläheisiä lyhytterapeuttisia vaikuttavia menetelmiä työhönsä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia soveltamaan asiakaslähtöistä ja arvostavaa vuorovaikutusta käytännön tasolla tapahtuvassa ihmissuhdetyössä ja erilaisissa vuorovaikutusinterventioissa. Tavoitteena on omaksua ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeisen haastatteluprosessin eri vaiheet osaksi motivoivaa haastattelua haastavissakin asiakas- tai esihenkilötilanteissa. Tavoitteena on oppia soveltamaan modernin psykologian motivaatioteorioiden hyödyntämistä käytännön työkonteksteihin sekä oppia arvioimaan prosessia ja sen vaikuttavuutta systemaattisesti.

Opintopisteet

3 op

Sisältö

● Modernit psykologiset motivaatioteoriat ja niiden sovellukset asiakastyöhön ja viestintään
● Ratkaisukeskeinen motivoiva haastatteluprosessi ja motivoivan haastattelun kulmakivet -vaiheittainen työtapa
● Voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen ongelmanratkaisussa
● Empaattisen ja arvostavan yhteistyösuhteen rakentaminen
● Vastuuttavat kysymykset ja vaikeiden asioiden puheeksiotto
● Haastatteluprosessin systemaattinen arviointi
● Työnohjauksellinen osio

Kouluttajat

Anita Hedman (FM), HedCo Oy, Kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela) , Team ja Executive coach (CCSF, ICF:n PCC-taso), Kouluttajatyönohjaaja (Story), Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

Miia Miskeljin (SH, YAMK-koul), kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela), Coach (CCSF), kouluttajatyönohjaaja (STOry)

Anu Aromäki-Stratos, Psykologi (PsT), työnohjaaja

Suoritustapa

Koulutus sisältää 4 lähipäivää, joista viimeinen toteutetaan työnohjauksellisena workshop-työskentelynä koulutuksessa saatujen käytännön harjoitusten pohjalta. Oppimismetodina on kokemuksellinen,- ja teoreettista taustaa soveltava työote. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa asiakastyötä ennen viimeistä koulutuspää.

Lisätietoja

Koulutuksen järjestely:
Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Koulutuksen sisältö:
Anita Hedman, kouluttaja
anihedman@gmail.com
puh. 050 3074006

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 15.9.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 16.9.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.

Muu informaatio

Päijät-Hämeen kesäyliopisto pidättää oikeudet koulutusta koskeviin muutoksiin.

Hinta

595 euroa.
Laskutetaan 2 erässä.
Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään.

Ilmoittautumiset

15.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus