Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johtamisen perusteet 6 op, lv 2024-2025, UEF

Kuvaus

Opintojakso on perusopintotasoinen ja kuuluu Kauppatieteiden perusopintoihin, Johtamisen perusopintoihin, Johtamisen ja markkinoinnin perusopintoihin sekä Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen perusopintoihin.

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne ja organisaatiokäyttäytyminen, henkilöstöjohtaminen, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, eettinen johtaminen, organisaation yhteiskuntavastuu.

Aika

07.08.2024 – 30.07.2025

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa eritellä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteitä, johtamisen perusteorioita ja perustehtäviä sekä näiden yhteyksiä uudistuvaan liiketoimintaan. Lisäksi hän ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa. Opiskelija osaa sekä käyttää alan keskeistä käsitteistöä että soveltaa keskeistä käsitteistöä ja oppimaansa teoriaa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa sekä muodostaa kokonaiskuvan johtamisen oppiaineen keskeisistä teemoista.

Geneeriset taidot: Johtaminen ja kehittäminen, oman asiantuntemuksen tunnistaminen ja kehittäminen.

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Esa Hiltunen, Sanna Saastamoinen

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina perehtymällä oppimateriaaliin, palauttamalla oppimistehtäviä ja tekemällä verkkotentin oppimisympäristössä.

Opiskelu on täysin itsenäistä. Akateeminen opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, hyviä opiskeluvalmiuksia sekä suunnitelmallisuutta. Opintojaksolla on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista valitset itsellesi sopivan. Uusiminen tai korottaminen tapahtuu myös lukuvuodelle määrättyinä ajankohtina. Huomioi suoritusajankohdat opintojen suunnittelussa.

Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautus- ja verkkotenttipäivät 2024-2025: ti 8.10.2024, ti 19.11.2024, ti 11.2.2025, ti 15.4.2025, ti 10.6.2025 12- (24t).

Arviointi

Opintojakson verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5 ja oppimispäiväkirja asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

– Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2019 tai uudempi) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.
– Artikkelit ja muu materiaali

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

05.05.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen