Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op, syksy 2024, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Sisältö: Akateemisen opiskelun perusperiaatteet; tieteellisyys ja tieteellinen toiminta; sosiaali- ja terveyshallintotieteen tausta ja kehitys; hallintotieteen keskeiset teoriat.

Aika

23.09. – 01.12.2024

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata akateemisen opiskelun vaatimuksia ja arvioi ja kehittää itseohjautuvasti sekä tavoitteellisesti omia opiskeluvalmiuksiaan ja -taitojaan akateemisessa opiskelussa sekä verkkoympäristössä. Opiskelija tunnistaa tieteellisyyden ja tieteellisen toiminnan perusperiaatteita, osaa kuvata sosiaali- ja terveyshallintotieteen syntyä, kehitystä ja nykytilaa sekä osaa nimetä hallintotieteen keskeisiä teorioita ja selittää niiden merkitystä nykypäivän organisaatioissa. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa myös kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähdemateriaalia hyödyntäen ja soveltaa kriittisesti reflektoiden teoriatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

– oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
– vuorovaikutus ja viestintä

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Moona Huhtakangas

Suoritustapa

Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakso suoritetaan verkkokurssina eLearn Moodle-ympäristössä 23.9.2024-1.12.2024.

Kurssialueelle tulee kirjautua viimeistään opintojakson aloituspäivänä, sillä opintojaksolla työskentely alkaa heti silloin. Kyse on verkko-opiskelusta, johon kuuluu erilaisten oppimistehtävien tekemistä pitkin opintojaksoa.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

Opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

03.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Osallistumisen voi perua maksutta, mikäli se tehdään viimeistään 03.09.2024.

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen