Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Brändi ja visuaalisuus 4 op, LY, syksy 2024

Kuvaus

Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.

Aika

07.10. – 25.11.2024

Maanantaisin 7.10., 21.10., 28.10, 4.11., 11.11., 18.11. ja 25.11.2024
klo 17.00-20.15

Yhteensä 28 oppituntia verkko-opetusta Teamsissa. Kurssi järjestetään reaali-aikaisena etäopetuksena Teamsillä, luentoja ei nauhoiteta.

Muutokset aikatauluissa mahdollisia.

Paikka

Reaali-aikainen etäopetus Teamsilla, luentoja ei tallenneta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
– soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
– analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
– toimia suunnittelupalvelun ostajana.

Opintopisteet

4 op

Kouluttajat

FT Marjo Kamila

Suoritustapa

Luennot (28 h), ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä ja kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (80 h).

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön.

Arviointi

1-5/hylätty

Kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 24.9.2024 mennessä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

170 euroa

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 160 euroa.

– Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 10 euroa. Maksetaan suoraan Lapin avoimeen yliopistoon. Maksuohjeistus toimitetaan infokirjeen yhteydessä.

Ilmoittautumiset

24.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kuuluu kokonaisuuteen