Facebook

Avoin korkeakouluopetus kesällä 2016 Lahdessa

 

Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämä avoin yliopisto-opetus kesällä 2016

 

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Erityispedagogiikan opintoja luokanopettajille 17 op

Ilmoittautuminen: https://asp.asio.fi/kurssiilmo/phkesa/?yksikko=PHK&asio=ZzI7cjtma3Vyc3NpbnRpZWRvdDtjMjc1

 

Lisätiedot em. opinnoista: Tiina Laurikainen tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi

 

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa seuraavat kesäcampusopinnot Lahdessa

 

Islam Euroopassa verkkokurssi 7 op

Kurssilla opiskelija tutustuu islamilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaa koskeviin kysymyksiin. Tavoitteena on myös ymmärtää uskon viiden pilarin rituaaliset merkitykset.

Ilmoittautuminen: https://courses.helsinki.fi/fi/a403970/112953968

 

Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavarana -kurssi (5 op)

Kurssin tavoitteena on harjaantua hankkimaan tietoa kaupunkipolitiikkaan, kaupunkikulttuuriin ja kaupunkiaktivismiin liittyvistä kysymyksistä, harjoitella tutkimusaineiston keräämistä, analysoimista ja aineiston raportoimista ja esittelemistä selkeässä ja kiinnostavassa muodossa. Kurssin jälkeen tunnet hyvin kaupunkiaktivismin eri muotoja ja osaat ainakin alustavasti arvioida niiden mahdollisuuksia ja rajoituksia kaupunkien kehittämisessä. Tavoitteena on myös kehittää omaa luovaa potentiaalia kaupunki-ilmiöiden havainnoimisessa ja kehittämisessä.

Ilmoittautuminen: https://courses.helsinki.fi/fi/a752501/113204899

 

Monikulttuurisuus työelämässä  5 op

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat monikulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä. Kurssin painopiste on työyhteisöissä, mutta myös kulttuurien kohtaamista opetus-, ohjaus ja asiakastyössä tullaan käsittelemään.

Ilmoittautuminen: https://courses.helsinki.fi/fi/A74029/112499266

 

Oppimiskeskus Fellmanniasta (Kirkkokatu 27) löydät korkeakoulukirjaston sekä rauhallista työskentelytilaa. Samasta rakennuksesta löytyy myös kahvila-ravintola sekä kuntosali, joka on pientä maksua vastaan myös kesän ajan opiskelijoiden käytössä. (www.fellmannia.fi).

 

Lisätietoja opinnoista: kaisa.vuorivirta@helsinki.fi,

 

Avointa AMK -opetusta kesällä 2016

Lahden ammattikorkeakoulu tarjoaa kesällä paljon opintoja, myös avoimena korkeakouluopetuksena. Katso lisää: http://www.lamk.fi/opiskelijalle/kesacampus/Sivut/default.aspx

 

Tiesitkö, että Lahdessa toimii neljä korkeakoulua ja opiskelee miltei 10000 korkeakouluopiskelijaa?

studyinlahti